eesti english

Uudised

Mar 28, 2010

Pria annab teada muudatusest


Muudatuse sisuks on, et kõik investeeringumeetmete taotlemisel nõutavad dokumendid ja andmed tuleb PRIA-le ära esitada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Põhjalikumalt on kõike selgitatud juuresolevas artiklis, mis on mõeldud klientide teavitamiseks.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) teavitab oma kliente, et maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmetest toetuste taotlemisel rakendub kord, mis võimaldab korrektsete taotluste menetlemist ja toetuste määramist kiirendada.

PRIA kodulehel on kõnealune artikkel nähtav:
www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/korrektne_taotlus/