eesti english

Uudised

Feb 19, 2010

Hergo Tasuja sõidab maanoorsoo teemalisele õppereisile Baierimaale Saksamaale


Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond korraldab 28. aprillil - 01. mail 2010 koostöös Soome ja Saksamaa maaeluvõrgustikega maanoorsoo teemalise Leader õppereisi Saksamaale. Külastatakse kahe Leader tegevusgrupi piirkonda: LAG Bad Kissingen ja LAG Z.I.E.L Kitzingen, mis asuvad Baireimaa põhjaosas Saksamaal.

Õppereisi eesmäk: Maaeluvõrgustiku üheks peamiseks ülesandeks on soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust maapiirkondade arengust huvitatud osapoolte kaasamise meetodi abil, seda nii kohalikul, kui ka liikmesriigi tasandil. Seejuures lähtudes Maaelu arengukava 2007-2013 eesmärgist soodustada noorema põlvkonna osalemist põllumajanduses ja maaelus. Veel veidi kitsamalt vaadates on eesmärgiks maapiirkonnas või väikelinnades noortega tegelevate organisatsioonide ja noorsootöötajate suutlikkuse tõstmine kohalikul ja rahvusvaheliseltasandil.

Õppereis grupi suurus on kokku 26 osalejat, kellest 20 osalejat komplekteeritakse väljakuulutatud konkursi korras. Hiiumaad esindab MTÜ Hiiumaa Ankur juhatuse esimees Hergo Tasuja.

Margit Kagadze, HUPSi juhataja, kirjutab tema kohta: "Hergo on Hiiumaalt pärit noormees, kes on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo ja inimeseõpetuse õpetaja erialal ning õpib hetkel veel Hiiumaa Ametikoolis ärijuhtimist. Hergo valmistas ette ja viis läbi Hiiumaa noorteosaluse ümarlaua. Märkimisväärne on algatus koostada Hiiumaa Noorsootöö Arengukava ning tegeleda noorte osaluse teemaga saarel. HUPSi senine koostöö Hegoga on olnud väga positiivne. Tegemist on vastutustundliku noore inimesega, kelle on selge nägemus, kuidas saaksid saare noored kohaliku elu arendamisse veelgi enam panustada."