eesti english

Uudised

Feb 18, 2010

Kala-LEADER annab teada


MTÜ Hiiukala, kes rakendab Hiiumaal EL Kalandusfondi meedet Kalanduspiirkondade säästev areng, üllitas teabelehe, kus antakse teada toetatavatest tegevustest ja nende rahastamisvõimalustest Hiiumaal läbi EL Kalandusfondi. Samas antakse nõu, kuidas projekti ettevalmistada ja milliseid dokumente taotluse juurde on vaja esitada. Voldikut saab Tuuru-majast, samas asub ka kala-LEADERi kontor.
Lähemat teavet annab Tuuli Tammla, Vabrikuväljak 1, Kärdla, tel 56941855, tuuli@hiiumaa.ee