eesti english

Uudised

Feb 10, 2010

LEADER meetmete 2010. aasta esimene taotlusvoor äratus suurt huvi


4. veebruari õhtul lõppes Hiidlaste Koostöökogus LEADER meetmete I vooru taotluste vastuvõtmine. Koostöökogu tegevuskeskusesse Tuuru-majas  toodi kokku 90 taotlust (2009.aastal 46).

Kolmes meetmes kokku on raha 5 miljonit krooni, hiidlastest taotlejad küsivad oma ideede realiseerimiseks ca 11 miljonit. Meetmesse 1 „Ühistegevuse toetamine“ laekus 32 projekti ca 2,1 miljoni eest; meetmesse 4 „Projektide ettevalmistamise toetus“ 26 projekti ca 3,3 miljoni eest ja meetmesse 6 „Elukeskkonna investeeringud“ 32 projekti ca 5,6 miljoni krooni eest.

Laekunud taotlusi hindab Hiidlaste Koostöökogu juhatuse poolt kinnitatud hindamiskomisjon koosseisus: ettevõtjad Elmo Harjak, Õie Laksberg, Ly Kaups; mittetulundusühenduste esindajad Kalev Kotkas, Katrin Sarapuu, Heli Üksik; avaliku sektori esindajad Üllar Padari, Aivi Telvik, Ilmi Aksli. Asendusliikmeteks on Margit Kääramees ja Martin Kagadze.

Hindamiskomisjoni poolt hinnatakse kõiki esitatud taotlusi ning koostatakse pingerida rahastamisotsuse tegemiseks. Hiidlaste Koostöökogu juhatuse poolt on planeeritud kinnitada rahastatavate projektide loetelu 20. märtsiks 2010. Heakskiidetud projektid tuleb igal taotlejal endal viia PRIA kohalikku büroosse kahe kuu jooksul pärast kinnituskirja saamist. PRIAsse taotluse sisse viimisel tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.

Imbi Nurmoja imbi@kogu.hiiumaa.ee