eesti english

Uudised

Jan 25, 2010

Uuringuga kaardistati Euroopa Liidu põllumajanduse laiem mõju


Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut avaldas täna põllumajanduse keskkondliku ja sotsiaalse tähtsusega hüvede aruande, mille kohaselt ei pakuta kõrgelt hinnatud üldkasutatavaid hüvesid veel täies ulatuses.

Aruannet kasutatakse ELi ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel 2013. aasta järgseks ajaks.

Aruandes on esimest korda välja toodud kõik Euroopa põllumajandustootjate pakutavad üldkasutatavad keskkonnaalased hüved. Kaardistatud üldhüvede seas on näiteks väärtuslike kultuurmaastike säilitamine, maailmas ohustatud põllulindude, näiteks suurtrapi ja kääpakotka kaitsmine ning kogu Euroopas levinud liigirohkete niitude säilitamine. Samuti toetavad põllumajandustootjad CO2 talletamist ja aitavad säilitada vee ja muldade kõrget kvaliteeti.

Uuring näitas, et eurooplased hindavad põllumajanduse loodavaid hüvesid kõrgelt, kuid juhtis tähelepanu ka sellele, et üldkasutatavaid hüvesid ei pakuta praegu piisavas ulatuses. Lisaks jõuti järeldusele, et ühiskonna ootustele vastavate üldkasutatavate hüvede loomiseks on vaja õigesti suunatud poliitikameetmeid koos selgete eesmärkide ja vajalike eelarvevahenditega. Samuti tunnistati uuringus, et kui praegu rahastab mitmete hüvede pakkumist EL, peaksid tulevikus sellega tegelema  liikmesriigid.

Aruannet saab lugeda aadressil

Kontaktisikud: Michael Mann: +32 299 9780, Johan Reyniers: +32 2 295 6728

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115; 51 80 767