eesti english

Uudised

Dec 14, 2012

Mahe kohalik toit lasteasutuste toidulauale


Sellise pealkirjaga seminarid on käimas koolide ja lasteaedade kokkadele neljas Eesti paigas: Tallinnas, Kärdlas, Hallistes ja Kuressaares. Kaks neist - Tallinna ja Kärdla seminar on juba toimunud. Seminaride eesmärk on vahetada mõtteid, innustada ja  juhatada koolisöögi eest vastutajad maheda ja kohaliku tooraine juurde. Tallinnas 11. detsembril pidasime nõu Põllumajandusministeeriumi ja Tallinna linna ametnikega, oma kogemust mahetapamaja loomisel rääkis Omar Jõpiselg; Aimi Aromatove rääkis, kuidas tema saab oma vallas tootjad ja vallaametnikud kokku, et kohapeal toodetu jõuaks kooli ja lasteaeda võimalikult lühikest tarneteed pidi.

13. detsembril Kärdlas arutasime, kuida saab vastloodud Tootaarenduskeskus kaasa aidata värske maheliha jõudmisele kooli, kuidas seda liha kasutada ja mis sellest valmistada. Mõlemal seminaril rääkisime ka Hiiumaal tehtud uuringust kohaliku toidu tootmise ja tarbimise vahekorrast ning käima läinud rahvusvahelisest LEADER projektist Growing Gastronauts/Sirguvad söögisellid. Kolleegid-kokad Käinast ja Emmastest maitsesid Kärdla Ühisgümnaasiumi koolitoitu ja kokkasid koos uusi retsepte Heli Hahndorfi juhndamisel.

Pildil: nii näeb välja uute retseptide järgi valmistatud koolitoit (Toomas Kokovkini fotod)

Ees on koolitus Halliste koolis esmaspäeval 17. detsembril, kus Mulgimaa Arenduskoja kogemuselet kohaliku toide edendamisel  lisandub Waldorf kooli kogemus ja Mercedes Merimaa loodustoidu õpetus. 18. detsembril aga tulevad kokku Saaremaa koolide kokad Vanalinna kooli sööklasse Kuressaares, et rääkida kohaliku mahetoidu eeslistest ja küpsetada koos jõulroogasid.

Seminaride läbiviimist rahastab Põllumajandusministeerium.

Seminarid viib läbi Hiidlaste Koostöökogu

Seminaride sihtgrupiks on lasteasutuste (koolid, lasteaiad, asenduskodud, lastehoiud jt) juhatajad, majandusjuhatajad, toitlustajad ja muud lasteasutuste toitlustamisega seotud isikud, sealhulgas kokad ja köögipersonal, teised huvitatud isikud lasteasutusest (kasvatajad, õpetajad, abitöölised jt) ja muud huvilised. Kaudseks sihtgrupiks on lasteasutuste toitlustamises osalevad lapsed.

Tallinna seminari kava:

Tallinnas 11. detsembril 2012 Põllumajandusministeeriumis, algus kl 10.00
• Sissejuhatus teemasse: Margot Pomarants
• Kohaliku mahe ja toidu võimalused. Uuring Hiiumaal, Reet Kokovkin
• Rahvusvaheline koostöö kohaliku toidu ja lühikese tarneahela teemal, Ly Kaups
• Tootearenduskeskuse projekt, Omar Jõpiselg
• Kohaliku ja mahetoidu kasutamine kohalikus koolis, Aimi Aromatova

Hetk Tallinna seminarilt, Ly Kaups arutlemas

Omar Jõpiselja ettekanne Tootearenduskeskuse rajamisest

Reet kokovkini ettekanne Hiiumaa kohaliku toidu uuringust

Ly Kaupsi ettekanne rahvusvahelisest projektist Growing Gastronauts

Maalehe artikkel Evelin Ilves: Lauka põhikooli koolitoit on eeskujuks kõikidele Eesti lasteasutustele

Kärdla seminari kava:

Kärdlas,  13 detsembril 2012 algus kl 14.00 Ühisgümnaasiumi õppeklassis
• Sissejuhatus ja Hiidlaste koostöökogu tegemised kohaliku toidu alal (incl uuring), Ly Kaups
• Algavad Hiidlaste rahvusvahelised projektid, Ly Kaups
• Vaemla tootearenduskeskus – koostöö koolidega, Tarvo Nõmm,
• Veise ja lambaliha kasutamise võimalused toitlustuses, Olavi Liblik
• Kaks toitu kalast, kaks toitu lihast mahe ja kohaliku toote baasil, praktiline kokkamine Heli Hahndorf

Vaata Kärdla ühiskokkamise pilte siit

Olavi Libliku slaidid veise ja lamba lihakeha jaotusest.

 Heli Hahndorfi retseptid

Artikkel Hiiu Lehes nr 99, 18. detsember 2012

Kaart "Mahetalud Hiiumaal 2011"

 

Viljandimaa seminari kava:

Mulgimaal, 17. detsember 2012, algus kl 14.00, Halliste koolis;
• Sissejuhatus ja Mulgimaa Arenduskoja kohaliku toidu alased projektid, Piret Leskova
• Waldorf-kooli kogemus lastele toidusedeli koostamisel, Kaari Onni
• Tervisliku ja kohaliku koolilõuna valmistamise võimalused,  Mercedes Merimaa
• Hiiumaa rahvusvahelised projektid, Ly Kaups

Mercedes Merimaa ettekanne

Kaari Onni ettekanne

Rohkearvuline kokkade seltskond seminaril

Kaari Onni vahendamas Waldorf-kooli kogemust

Kolleegid uudistamas Halliste kooli kööki

Kuressaare seminari kava:

Saaremaal Kuressaare Vanalinna kooli sööklas, 18. detsember 2012, algus kl 14.00

• Millised võimalused on lasteaedadel ja koolidel suurendada kohaliku toidu osakaalu oma menüüs; Sulvi Munk, Saarte Koostöökogu MTÜ;
• Kohaliku- ja mahetoidu  kasutamise eelised. Karen Allas, MTÜ Saare Mahe.
• Praktiline  õpituba  „Jõulutoidud lasteaiale ja nooremale koolieale“(supp, põhiroog, magustoit).
• Toiduvalmistamist juhendab ja viib läbi Aasta Kokk 2010 Sander Väärt.
• Jõuluküpsetiste valmistamine kohalikust jahust.  Küpsetamist juhendab Marju Müür, Koplimäe Mahetalu perenaine

Saaremaa Jõulutoidud kooli retseptid

Tervise arengu instituudi väljaanne Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale. Esimene osa. 2008

Tagli Pitsi ettekanne

Artikkel Saarte Hääles

 Seminaride jaotismaterjal:

Märka uuenduslikku põllumajandust

LEADER kohaliku toidu arenguks!