eesti english

Uudised

Oct 4, 2012

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu õppereis Gotlandile 15-21. september 2012


Selleaastane õppereis viis 23 Koostöökogu liiget, tegevjuhi ja bussjuhi, kelleks oli Tiit Randma, Gotlandile tutvuma LEADER kogemusega Rootsi ühte huvitavamasse paika - külla saarelisele omavalitsusele. Gotland on 25-s LEADER kohalik tegevusgrupp, kokku on Rootsis 64 tegevuspiirkonda. Meid võttis vastu tegevjuht Annelie Söderström. Pika sõidu (edasi-tagasi kokku neli päeva üheksa praamiga) korvas saadud kogemus. Reisil osalenud Õie Laksbergu sõnadega: Jah kotitäit asju kaasa ei saanud, aga kuhjaga kogemusi, uusi unistusi küll ja küll. Oli mida uudistada, millest õppust võtta!

Tähelepanuväärsemateks projektideks võib osalejate tagasiside põhjal lugeda Gutekorn spelta taasavastamise projekti, Sigsarve lambanahkade projekti, Visby Strand konverentsikeskust, Bergmanni keskust, trüflikasvatust, militaarmuuseumi ja Gotlandi omavalitsuse külastust.

Suur tänu Annelie Söderström´ile, Riina Noodaperale ja Külli Bergbohmile vastuvõtu ja selgituste eest.

 

Reisil olles kohtusime peamiselt LAG enda projektidega ning omavalitsuse töötajatega, kes tutvustasid Gotlandi elukorraldust ja arendusi. Pildil kohtumine Gotlandi turundusbüroos Inspiratsion Gotland.

Gotland LAGis on 37 liiget avalikust, era- ja vabasektorist. Juhatus koosneb 20 liikmest, kusjuures noorte esindajaid on 3, mis on enam kui eelmisel perioodil. Naiste-meeste osakaal on 45/55%. Juhatus peab ca 6 koosolekut aastas ja on otsustanud 152 projekti osas. Juhtkomitee otsustab katus-projektide osas, mida on kokku 80 (meie määruses sellist struktuuri ja meedet ei ole).

Perioodil 2017-2013 on LAGi eelarve 10 miljonit Eurot. Seni on LAG otsuseid teinud  83% eelarvest.

Kontor asub Gotlandi keskel, töötab 4 inimest: tegevjuht, kaks nõustajat (maaelu arendajat) ja administraator.  Kontor nõustab ja toetab taotlejaid. Samuti on kontori ülesandeks väljamaksed regionaal (kohalikust)fondist, mis moodustab 30% kogu rahastusest. Ülejäänud rahastus tuleb läbi Põllumajandusameti.

Hetkel toimub projetide seire ja klientide rahulolu küsitlus. Oktoobris 2011 oli kliendi rahuloluindeks 3.8 (4 punkti skaalal). LEADER meetmest teadis 44% elanikest.

Loe õppereisi aruannet siit

Tiina Kaevu fotod on siin