eesti english

Uudised

Jan 12, 2010

EL LEADER Fookusgrupid loomisel


Euroopa maaeluvõrgustiku Leader allkomitee on loomas FOOKUSGRUPPE, mille peamine eesmärk on arutada Euroopa tasandil Leader meetme rakendamise kitsaskohtade üle, leida lahendusi, jagada omavahel informatsiooni / praktikaid, mis oleks abiks tõstatatud probleemide lahendamisel. Leader allkomitee liikmed on ühiselt valinud välja järgnevad Leader-lähenemise põhielemendid, mille rakendamist arutada

  • Altpoolt tulev algatus (fookusgrupp 1)
  • Uuenduste tegemise soodustamine (fookusgrupp 2)
  • Rahvusvaheline koostöö (fookusgrupp 3)


Eestis Leader meetme rakendamise ajalugu pole küll veel kuigi pikk, kuid meetme rakendamise meetodite osas saame Euroopa tasandil küll juba positiivseid näiteid tuua, Eestit esindada. Sellepärast püüdsime saada Eesti osaluse kõikidesse fookusgruppidesse. Fookusgruppides arutatavad teemad / tulemused on olulised ka maaelu arengu poliitika tuleviku aruteludes - Leader-lähenemise jätkamise olulisus maaelu arengu poliitikas!

Tähtaegadest - fookusgruppide töö tulemusi esitletakse järgmisel Leader allkomiteel (eeldatavasti 14.aprillil). Fookusgruppide tööd juhatavad liikmeriigid, koos Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunktiga.

Kokkuvõtvalt Eesti osalemine fookusgruppide töös:

  • Fookusgrupp 1: Altpoolt tulev algatus, Eesti esindaja Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht
     
  • Fookusgrupp 2: uuenduste tegemise soodustamine, Eesti esindaja Aivar Niinemägi, PAIK juhataja
     
  • Fookusgrupp 3: Rahvusvaheline koostöö. Fookusgrupi tööd juhib Soome maaeluvõrgustiku üksus koostöös Eesti maaeluvõrgustiku üksusega, Eesti esindaja Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo juhataja. Koostasime fookusgruppide töö taustamaterjali, lähtudes Euroopa maaeluvõrgustiku koordinatsioonikomitee Leader allkomitee 3. istungi materjalidest ja kontaktpunkti informatsioonist fookusgruppide liikmete kohta on lisatud käesolevale pressiteatele.

Leader allkomitee 3. istungi ettekanded on üleval nii Euroopa maaeluvõrgustiku kodulehel, kui ka meie internetileheküljel:
http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=3265

Fookusgruppide teemade aruteludest loe iga-nädalases VÕRGUKIRJAS.

Krista Kõiv

Maaelu- ja kalandusvõrgustiku