eesti english

Uudised

Jan 5, 2010

Piiratud summas antava riigiabi teatise vorm


Juurde on tulnud üks lisadokument, mis projektitaotlejatel tuleb esitada PRIAle koos taotlusega. Rahandusministeerium edastas PRIAle kirja, milles teavitatakse PRIAt vajadusest kuni 2010. a lõpuni arvestada vähese tähtsusega abi andmisel ka taotlejale varem antud piiratud summas riigiabiga ("Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks" (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1-9)).

Perioodil 01.01.2008 kuni 31.12.2010 antud abi (vähese tähtsusega abi ja piiratud summas riigiabi) koos uue vähese tähtsusega abiga ei tohi ületada 500 000 eurot. Piiratud summas antav riigiabi on suhteliselt uus abi liik ja sellest tulenevalt ei kajastu see nõutava dokumendina ka hetkel Leader-meetme määruses. Sellekohane muudatus tehakse ka määrusesse. Selleks, et PRIA saaks seda piirmäära kontrollida, peab taotleja esitama koos taotlusega ka piiratud summas antud riigiabi kohta teatise. Vastav teatise vorm on üleval PRIA kodulehel ja panen selle kaasa ka kirjaga, et saaksite seda oma taotlejatele juba edastada. Piiratud summas antud riigiabi teatise vorm tuleb taotlusele lisada sellisel juhul, kui tegevus/investeering läheb vähese tähtsusega abi alla. Kui tegevus/investeering ei lähe vähese tähtsusega abi alla, ei pea esitama ka piiratud summas antud riigiabi teatise vormi. Eestis annavad piiratud summas riigiabi EAS ja KredEx.

Piiratud summas antava riigiabi teatise vorm (PDF formaadis)