eesti english

Uudised

Dec 16, 2009

Eesti täitis Maastrichti inflatsioonikriteeriumi


Eurostati andmeil täitis Eesti Maastrichti inflatsioonikriteeriumi 14:59, 16. detsember 2009 16. detsember 2009

Allikas: Eesti Pank

Täna avalikustatud Eurostati andmete kohaselt ulatus tarbijahindade ühtlustatud indeksi alusel arvutatud Eesti aasta keskmine inflatsioon novembris 1 protsendini, millega Eesti täitis Maastrichti inflatsioonikriteeriumi. Kriteeriumi täitmisel võetakse arvesse aastast hinnakasvu viimase kaheteistkümne kuu jooksul ja arvutatakse nendest keskmine. Kriteeriumi väärtuseks kujunes oktoobris 1,7 protsenti ja see arvutatakse kolme kõige madalama inflatsiooniga Euroopa Liidu riigi keskmisena, millele liidetakse 1,5 protsenti. Kolmese riikide grupi moodustasid seekord Belgia, Prantsusmaa ja Küpros. Hinnatõusu surve jääb lähiajal vaoshoituks, seda vaatamata kavandatud maksutõusudele. Riskiks Eesti inflatsioonile on inflatsiooni kiirenemine välismaal. Kevadisel korralise hindamise ajal täidab Eesti keskpanga hinnangul kõik Maastrichti kriteeriumid. Praegusel hetkel on põhiküsimuseks eelarvepuudujäägi kriteerium. Eesti Panga hinnangul jääb tänavune eelarvepuudujääk suurusjärku 2,8 protsenti sisemajanduse koguprodukti (SKP) suhtes ning järgmisel aastal suurusjärku 2,7 protsenti SKP suhtes. Keskmises perspektiivis peab eelarvestrateegia eesmärk olema ülejäägi saavutamine majanduse kasvutsüklis ning reservide taastamine. Eesti Panga hinnangut kõikide Maastrichti kriteeriumite täitmise hetkeseisu kohta võib lugeda keskpanga täna avaldatud "Euro kasutuselevõtu aruandest" (link aruandele) http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/euroyle/. "Euro kasutuselevõtu aruanne" on Eesti Panga regulaarne väljaanne, mis annab ülevaate nii Maastrichti kriteeriumite täitmisest kui ka muudest olulistest eurole kasutuselevõtuga seotud küsimustest