eesti english

Uudised

Oct 11, 2011

Ettevõtjad avastasid LEADER toetused


Tänavu kirjutasid Hiiumaa ettevõtjad LEADER meetme 3 ehk ettevõtja väiketoetuste meetme kolmekordselt täis, kirjutab Hiiu Lehes HARDA ROOSNA, harda.roosna@hiiuleht.ee

Emmastes toimunud seminaril teatas LEADER tegevuskeskuse assistent Tauno Telvik, et suhtarvud on küll veel esialgsed, sest kõik laekunud taotlused on veel läbi vaatamata, kuid esitatud 21 taotlusega küsiti ettevõtja väiketoetust kolm korda rohkem kui seda jagada on.

Huvi kasv on olnud märkimisväärne, sest esimesel Hiidlaste Koostöökogu tegevusaastal ei tulnud LEADER meede 3 “Ettevõtjate väiketoetus” täiski, teisel aastal oli taotlusi kaks korda nii palju kui raha jagada.

 

Seepärast otsustas Hiidlaste Koostöökogu juhatus teha 18. oktoobri üldkogule ettepaneku tuleval aastal meetmest 3 jagatavat rahasummat suurendada 70 000 euroni.

Seevastu ettevõtjatele mõeldud koolitusmeetmele tuli vaid üks taotlus ja enamus rahast jääb jagamata. Huvipuuduse tõttu läheb jagatav summa ilmselt vähendamisele ja juhatus arutas, et ehk peaks proovima nn koolitustoetuse tõsta aasta algusess.

Sügisese taotlusvooru kolmandasse, meetmesse nr 5 laekus 26 taotlust ja küsitakse 72 protsenti rohkem raha kui jagada on.

Seminaril andsid Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees Üllar Padari ja juhatuse liige Anu Pielberg ülevaate tegevuskeskuse 2012. a eelarvest, mis keskuse enda osas tuleb veidi väiksem kui tänavune, 102 320 eurot. Toetussummade poolest on eelarve suuremgi – kokku on järgmisel aastal Hiiumaa elu arendamiseks jagada 477 000 eurot LEADER toetusi.

Vaemla keskus loodab suuremat toetust

Üldkoosoleku ette tuleb rahataotlusega ka MTÜ Hiiu Veis ja Lammas, kel 114 000 eurot ehk 1,78 miljonit krooni puudu Vaemla tootearenduskeskus valmimisest. Mullu Hiidlaste Koostöökogu otsustas üldkoosolek tootearenduskeskuse, kui Hiiumaa põllumajanduse ja toiduainetetööstuse edenemiseks hädavajaliku kompleksi rajamist erandkorras toetada ligi 128 000 euro ehk 2 miljoni krooniga. Umbes 192 000 eurot ehk kolm miljonit krooni toetust tuli põllumajandusministeeriumilt. Keskuse kogumaksumus koos seadmete ja ümbritsevate platsidega on u 450 000 euro ehk 7 miljonit krooni.

Koostöökogu juhatus oli seisukohal, et keskust arendav MTÜ võiks tulla toetust taotlema võrdselt teistega st pidades kinni toetuste lubatud maksimummäärast, kuid jättis lõpliku otsuse üldkoosoleku teha.

MTÜ Hiiu Veis ja Lammas juhatuse esimees Omar Jõpiselg tunnistas, et raskusi on ka projektide omaosaluse rahastamisega. Selleks olak vaja rohekm saare lamba- ja veisekasvatajaid ühe mütsi alla ehk MTÜ liikmeks saada. Kuid näiteks viis-kuus Hiiumaa suurtootjat pole ikka veel MTÜga liitunud. “Kõik ütlevad küll, et hoiame pöialt, et keskus valmis saaks, aga loodetakse, et omaosaluse maksaks keegi teine. Paraku kehtib nõue, et kui suurt raha tahad saada, pead ise väikese kõrvale panema.”