eesti english

Uudised

Oct 15, 2010

Hiidlaste Koostöökogu erakorraline koosolek


Hiidlaste Koostöökogu erakorraline üldkoosolek toimub 20. Oktoobril kl 16.00-18.00 Tuuru maja saalis.

Koosoleku päevakord on:

  1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja ja protokollija valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Uute liikmete tutvustamine
  4. Tootearenduskeskuse projekti tutvustamine
  5. Erakorraliselt meetmele 4 koodi 125 lisamine
  6. Strateegia muutmise töörühma protokolli tutvustamine  ja kinnitamine
  7. Rakenduskava ja eelarve 2011 kinnitamine
  8. Tegevuskeskuse tegevuskava 2011 tutvustamine
  9. Aastalõpu seminar
  10. Muud küsimused

Loodame teie mõistvale suhtumisele ja osalemisele üldkoosolekul. Teie otsusest kinnitada kood 125 oleneb Hiiumaal tapamaja teenuse osutamise võimalus. Palun andke eelnevalt teada oma osalusest või volitusega isiku osalusest e-aadressil info@kogu.hiiumaa.ee

Teie

Üllar Padari, Juhatuse esimees

 

Reet Kokovkin info@kogu.hiiumaa.ee 5178597