eesti english

Uudised

Oct 8, 2010

Hiidlaste Koostöökogu rahastamine kinnitatud aastateks 2011-2013


Põllumajandusminister kinnitas 7. Oktoobril oma käskkirjaga LEADER tegevusgruppide rahastamise aasteteks 2011-2013. Rahastamise valem on järgmine: 20% kogu rahastusest jagati tegevusgruppide vahel võrdselt; 46% oleneb tegevuspiirkonna elanike arvust; 23% oleneb tegevuspiirkonna pindalast; üksikisiku tulumaksu osa on 9% ja 2% annab juurde saarelisus.

Hiidlaste Koostöökogu saab järgnevaks kolmeks aastaks oma kasutusse 24 211 539 krooni, mis jaguneb kuue strateegilise meetme vahel ja rakenduskava elluviimise kuludeks.

Võrreldes eelmise perioodiga on seda kolme miljoni võrra vähem, põhjusel, et toona saime lisaraha edukalt koostatud strateegia eest (eksperdid Aivi Telvik, Matti Lüsi ja Ly Kaups).

Määrust tervikuna loe siit