eesti english

Uudised

Jun 2, 2020

Sisukad veebinarid järelvaatamises


28. mail oli terve päeva jooksul võimalik osaleda mitmesl huvitaval veebinaril, mida korraldasid nii Maainfo kui konsultatsioonifirma Civitta. Viimane neist CIVITTA Loodusressurssidest toodete webinar rääkis loodusressursidest, mida saaksime paremini ja nutikamalt kasutada loodustoodete ja toidu tootmisel. Rainer Paenurk ja Meelis Orgla SA Saare Arenduskeskusest käsitlesid resurssikasutuse praegusi kitsaskohti ja edasisi samme. Eelkõige saab lahendusteni jõuda tootevajaduste ja -võimekuse kaardistamisega, millele lisaks on MAK-võrgustikes võimalik loodusvarade kaevandamise ja-korjega seotud seadusandluse ja otsese tootmistoega tegeleda.

Krista Kulderknupp tõi ülevaate mahealade statistikast eelmisel aastal. Oma ettekandes selgitas Krista uue termini - Mahemajanduse tervikprogramm - olemust. *Põllumajandus ja toit: eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu eksportkäive on a.2021 kasvanud 50 milj. euroni. *Mets ja metsandus: Eesti erametsade srtifitseerimine rahvusvaheliste metsamajanduamise standarditega (FSC ja PEFC) on 2021 aastaks laienenud. *Turism: Turismisektoris toitu pakuvate ettevõtete teadlikkus toitlustamise ökomärgisest on kasvanud ja mahtoitlustamisest teavitanud toitlustuskohtade arv on 2021 aastaks kahekordistunud (2018 , 9 tk). *Kosmeetika ning pesu ja puhastusvahendid: valdkonna ettevõtete teadlikkus mahesertifitseerimise võimalusest on suurenenud ning 2021 aastaks on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati 10 Eesti kosmeetika ning pesu ja puhastusvahendite ettevõttel.

 

Maainfo seminarid käsitlesid huvitavat kogemust „Lahendusi tänasele päevale. Festivalid on-line". Eriolukord lõi ürituskorralduse plaanid segi, aga kõigele leiab lahenduse, nagu seda tegi Pärnumaa LEADER võilillefestivaliga. Aastaid korraldatud ja piirkonda palju huvilisi ning loodusresurssidele uut kasutust pakkunud festival tuli viia veebi. Korraldajad Mercedes Merimaa ja Raigo Saariste jagasid oma kogemust, millest on õppida ka väljaspool eriolukorda. Vaata festivali järele youtubist 1 päeva ja 2. päeva salvestust. 

Juulis kavandatud üle-Eestiline Avatud talude päev ilmselt tulebki korraldada võttes osaliselt tarvitusele veebikogemuse. Hiiumaalt ei ole veel huvilisi end registreerinud oma maaettevõtet tutvustama Talude päeval, seda on võimalik veel teha läbi Koostöökogu.

Teine seminar 28. mail oli MAAELUVÕRGUSTIK on-line:"Kliimamuutustega arvestamine kohalikul tasandil". Kliimamuutused on Eestis nii kohal, et neid tajub ka ilma suuremat teaduskraadi omamata. Teadusuuringuid on vaja, et saada sotti kliimamuutuste mõjust meil, kuidas kliimamuutused mõjutavad meie elu ja tegevusi Eestis, kuidas peaks arvestama kliimamuutustega maaelu arendamisel ja maaettevõtluses? Eriti järgmise LEADER perioodi kujundamisel tuleb endile aru anda, kuidas see puudutab LEADER või teisi maaelu arenguprojekte. Soovitame järelvaadata.