eesti english

Uudised

Nov 19, 2019

Tule 2. detsembril koostama uut Biosfääriala programmi


Integeeritud arengukava, mille alusel Hiidlaste Koostöökogu rakendab LEADER meedet Hiiumaal, toetub tugevasti UNESCO programmi Inimene ja Biosfäär eesmärkidele. Oleme ju alates 1990. aastast üks, nüüd juba ligi 700 piirkonnast maailmas, kus inimese ja looduse jätkusuutlikku koosolemist läbi viiakse. Teame isegi, milliseid käänakuid on olnud sellel teel, alates rõõmust, et nüüd ei saa okupant meie saart rohkem lagastada, täieliku eituseni teemal "nüüd ei tohi enam hagu ka metsast korjata", kuni tõdemuseni, et meie elu siin saarel saame järgnevatele põlvedele vaid meie ise ja praegu säilitada. Hea, et on tõusnud südamevalu ja  arutelu looduse säilimise üle, samas halb, et säärane arutelu üldse vajalik on. 

Nagu iga teinegi meetod, nii ka biosfääriprogramm on arengus muutuv. Iga 10 aasta järgi tuleb programmialal oma arengukava sõnastada ja uuesti UNESCO sertifikaat taotleda. See aeg on mõne aasta pärast käes. Sestab kutsubki Lia Rosenberg, meie biosfäärispetsialist uue arengukava protsessis kaasa lööma:

Loomisel on Lääne-Eesti saarte biosfääriala uus arenguprogramm aastateks 2021-2030. Olete oodatud kaasa mõtlema ja panustama uue programmdokumendi valmimise protsessis. Hiiumaal, Muuseumi Pikas majas, esmaspäeval 02. detsembril kell 13.00

Koos otsime vastuseid küsimustele:
1. Millised on Biosfääriala prioriteedid kogukonna huvide seisukohast 

2. Millised on kogukondade konkreetsed huvid, probleemid ja kitsaskohad. Tänane olukord, muutuste vajadus

3. Milline võiks olla kogukonna liikmete konkreetne panus ehk tegevused, mis sobivad kokku biosfääri programmi olemusega

Anna oma tulekust teada: Lia Rosenberg, tel: 5690 6205; lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee