eesti english

Uudised

Oct 7, 2019

Hiidlaste Koostöökogu 2019. aasta II taotlusvoor on sulgunud


2019. aasta II taotlusvoor sulgus 4. oktoobril kl 24.00 e-PRIA keskkonnas. Taotlusi esitati järgmiselt:

1 Ettevõtete areng (meetme maht 155 000 eur) 

Taotlusi 16, taotluste maht 181 939,58 eurot. Meetme maht ületatud 26 939,58 eurot.

2 Külaarendus ja kogukonnateenused (meetme maht 90 000 eur).

Taotlusi 7, taotluste maht 71 346,06 eurot. Meetme maht alataotletud  -18 653,94 eurot.

Ajakava taotluste menetlemisel on alljärgnev: 

Taotlused vaadatakse üle ja tehakse järelepärimised kontori poolt ja vastatakse taotlejate poolt 07.10.19- 27.10.19

Hindamiskomisjon tutvub taotlustega 28.10.19-10.11.19

Hindamiskomisjoni istungid on ajavahemikus 11.11.19-22.11.19

Üldkoosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks toimub hiljemalt 25.11.19.

Taotlused saadetakse PRIAsse hiljemalt ajavahemikul 26.11- 29.11

Taotleja võib omal vastutusel Hiidlaste Koostöökogu hindamiskomisjoni poolt heaks kiidetud projekti tegevuste läbi viimist alustada mitte varem kui alates 1. detsembrist. Oma vastutus tähendab seda, et PRIA ei pruugi toetustaotlust kinnitada, kui järelkontrollil ilmnevad asjaolud, mis takistavad taotluse läbi viimist. 

PRIA teeb kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse esitamisest PRIAle. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Esimese kuluaruande saab PRIAle e-PRIA kaudu esitada peale PRIAlt taotluse rahuldamise otsuse saamist. Projekt tuleb läbi viia hiljemalt 2 aasta jooksul peale PRIA otsuse saamist.