eesti english

Uudised

Sep 26, 2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 30.09.2019


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 30.09.2019 kl 16.45 Kärdlas Keskväljak 5 volikogu saalis. Kvoorumi puudumisel viiakse koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 30.09.2019 kl 17.00

Üldkoosoleku päevakord:

* Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine.  * Päevakorra kinnitamine.

Häältelugemise komisjoni valimine

* 2020 eelarve ja rakenduskava kinnitamine

* Juhatuse liikme valimine (MTÜ-de esindaja)

* Taotlejate suurprojektide ja kogukonnateenuse projektide esitlused ja suunamine taotlusvooru esitamiseks

 * Muud küsimused.

Palume anda  23. septembriks 2019 teada taotlustest, mis on plaanis esitada 04.10.2019 sulguvasse taotlusvooru ja mille toetus ületab 50 000 eurot ja/või taotletakse kogukonnateenuse määratlust. Need projektid vajavad üldkoosoleku heakskiitu 30.09.2019.a.