eesti english

Uudised

Jun 19, 2019

Sügisel avatakse investeeringumeetmed


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek, mis toimus 17. juunil 2019, otsustas avada LEADER taotlusvooru 23.09.19 – 04.10.19 meetmetele 1 Ettevõtete areng ning 2 Külaarendus ja kogukonnateenused.Otsuse põhjuseks oli Maaeluministeeriumi ja PRIA otsus kiirendada toetusrahade jagamist, et jõuda õigeaegselt perioodi lõpuks käesoleva perioodi programm lõpule viia. Selleks pidi üldkoosolek muutma 2019 aasta rakenduskava ja eelnevatest taotlusvoorudest tagasi tulnud kasutamata rahad rakenduskavasse sisse viima. Teine tähtis otsus oli, millised meetmed veel selle aasta septembris avada ja kuidas rahad jagada meetmete vahel. Statistiliselt on seni kõige paremini töötanud investeeringute meede 1, mille kaudu on toetusi kõige enam lõpule viidud. Sestap tegi üldkoosolek peale arutelu otsuse: Näha ette meetmete mahud LEADER taotlusvoorus 23.09.19 – 04.10.19 järgnevalt: Meede 1 Ettevõtete areng 200 000 eurot, Meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused 115 000 eurot. 

Meetmete avamisest anname teada 4 nädalat enne taotlusvooru algust ajalehes Hiiuleht, FB lehel Hiiumaa Heaks ja muidugi HKK kodulehel. Üldkoosoleku soov oli, et esitataks selliseid taotlusi, mis kõige enam aitavad kaasa strateegia eesmärkide saavutamisele: aitaks lahendada Hiiumaa arengu jaoks tähtsaid probleeme ja luua töökohti, nagu seda tehti Vaemla tootearenduskeskuse ja Hiiumaa Pagari projektidega. 

Järgmiste ületulevate rahade kasutamist otsustab HKK üldkoosolek edaspidi: kas ja millal avada teadmussiirde meede, sest vastavalt määrusele tuleb projekti viimane kuluaruanne esitada 31. detsembril 2022, mis seab projekti läbi viimisele kindla ajakava.

Koostöökogu kontori töötajad vastavad meelsasti kõigile küsimustele ja nõustavad taotlejaid juba praegu, et leida väärikas ja vajalik teema investeeringuks.

Abiks taotlejale