eesti english

Uudised

Jun 2, 2019

OFF GRID projekt kohtus Gotlandil


Äärealade energia varustatus on igas riigis probleemne ja ühtlasi kallis. Mida teha, kui elektrivool kipub katkema, või pead hoopis ilma juhtmeteta oma igapäevaelu korraldama? Kuidas meie saame energiatootmise mõju kliimale vähendada? Hiidlaste Koostöökogu asus koostööd tegema projektis OFF GRID (mis tõlkes tähendab: võrguvaba), et leida väikemajapidamistele ja –ettevõtetele sobivaid energialahendusi. Gotlandil toimuski mai lõpus projekti koosolek ja tutvumine Gotlandi arendustega ja erinevate lähenemistega energiatõhususele ja -vajadustele.

Gotlandi vallavalitsuse tegevuskavas on tähtsal kohal tegelemine energia- ja kliimaküsimustega ning eriolukordadest põhjustatud kriiside ja tsiviilkaitsega, milleks saadakse suunised valla Energia- ja kliimakomisjonilt. Käsil on valla elektriühenduste ja taastuvenergeetika üldplaneeringu protsess. Samuti toodi näiteks käsil olevat projekti koostöös suurtaluga, kus uuritakse kliimamõju biosöe kasutamisel spargli tootmises.  Biosüsi on süsi, mis on toodetud taimsest ainest ja mida küntakse pinnasesse, et eemaldada süsinikdioksiidi atmosfäärist.

Fotol partnerid koosolekulaua taga

 

Pildil üks nähtud uudse energiatalletuse lahendus

 

Hiiumaalt olid projekti koosolekul projektijuht Ilmi Aksli ja ekspert Tõnis Kasemägi. Meie panus projekti on uurida ja töötada välja võrguvaba energiat tootev väikehoone, mille vastu oli projektipartneritel suur huvi. Tõnise enda maja Soonlepas on võrguvaba ja toodab suvel elektrit enamgi kui oma tarbeks vaja. Sellisel lahendus edasi arendamine on käegakatsutavas tulevikus kogukondadele vajalik ja tasuv.

Projektipartnerite kogemusega sai hiidlane tuttavaks juba märtsikuus, kus Biosfääripäeval saime kuulda soomlaste kompostimise ja pärnakate roo-briketi kasutamise kogemusest.

 Loe Gotlandi lähetusest siit