eesti english

Uudised

Jun 13, 2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule


Kutse

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub 17.06.2019 algusega kl 16.45 Hiiumaa Vallavolikogu saalis Keskväljak 5 Kärdla. Kvoorumi puudumisel viia üldkoosolek läbi algusega kl 17.00 vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5.  

Päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. 2019 rakenduskava muutmine
  4. Arutelu meede 4 taotlejagruppide laiendamiseks läbi strateegia muutmise
  5. Muud küsimused

Sven Kriggulson

juhatuse esimees