eesti english

Uudised

Mar 26, 2019

Hiidlaste Koostöökogu 2019 taotlusvooru tulemused


Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 25. märtsil LEADER toetuste nimekirja meetmes 3 ja meetmes 4. Vastavalt MEM määrusele, mille järgi käib LEADER toetuste rakendamine, saatis Koostöökogu taotlused PRIAsse 26. märtsil. Projektide tegevuste abikõlbulikkus algab alates 27. märtsist, kuid PRIA teeb lõplikud otsused mais-juunis-juulis. Esimese kuluaruande saab PRIAsse esitada peale PRIA otsuse tulekut. Palume kõigil taotlejatel tulla enne projekti alustamist Koostöökogu nõustajate juurde taotluste rakendamise asjus nõu saama.

NB! Taotleja! Vastavalt ME määruse § 33.  Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta, peab kuludeklaratsioonis olema esitada nõuetele vastavad pakkumiskutsed ja hinnapakkumised. Konsulteeri nõustajatega info@kogu.hiiumaa.ee 

TÄHTIS: Toetuse kasutamisest teavitamine, objetide tähistamine logodega

 

Meetmes 3 (meetme maht 80 000 eurot) mahtusid rakenduskava eelarvesse hindamiskomisjoni hindamise alusel järgmised taotlused (taotluste järjestus ei ole esitatud hindepunktide alusel):

  • SIHTASUTUS HIIUMAA MUUSEUMID, Vaimne pärand Hiiumaa toodetes 5 216.26 eur
  • HIIUMAA VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE SELTS Noored Meresõbrad 19 035.21 eur
  • SIHTASUTUS HIIUMAA ARENDUSKESKUS Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm 9 347.37 eur
  • MITTETULUNDUSÜHING HIIU ÖKO Koolitustegevus Hiiumaa koduveini edendamiseks 7 160.14 eur
  • MTÜ HIIUMAINE TOIT Avatud Talude Tarkus 8 179.99 eur
  • HIIUMAA VALLAVALITSUS Interaktiivne mereharidus Sõru muuseumis 31 043.52 eur

Meetmes 4 (meetme maht 90 000 eurot) mahtusid rakenduskava eelarvesse hindamiskomisjoni hindamise alusel järgmised taotlused (taotluste järjestus ei ole esitatud hindepunktide alusel):

  • SIHTASUTUS HIIUMAA ARENDUSKESKUS Hiiumaa veebiportaali ümberehitamine,veebipõhise visuaalse identiteedi käsiraamatu koostamine. 65 037.02 eur
  • ORJAKU KÜLASELTS Suvi Kassaris ja Kassari Kultuurineljapäevad 9 795.70 eur
  • MITTETULUNDUSÜHING KALANA SAUND Kogukonna projektide arendamine ja lava installatsiooni loomine festivalil Kalana Saund 8 370.00 eur