eesti english

Uudised

Mar 13, 2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 25.03.2019


Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 25.03.2019 algusega kl 16.00 Hiiumaa Vallavolikogu saalis Keskväljak 5 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel viia üldkoosolek läbi samal aadressil algusega kl 16.15 vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5.  

Koosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. Juhatuse tegevusaruanne
  4. Audiitori ja revisjoni arvamus
  5. Hiidlaste Koostöökogu 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine
  6. 2019 a taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine
  7. Hiidlaste Koostöökogu strateegia muutmine
  8. Muud küsimused. Interreg EstLat programm.

 

Materjalid: 

Üldkoosolek kinnitas Majandusaasta 2018 aruanne, audiitori aruanne, revisjoni akt, raamatupidaja selgitus

Üldkoosolek kinnitas Juhatuse tegevuse aruanne

Üldkoosolek määras töörühma strateegia muutmisega tegelema Strateegia muutmise ettepanek

Üldkoosolek kinnias 2019 a taotlusvooru paremusjärjestuse