eesti english

Uudised

Jan 28, 2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule


Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 4. veebruaril kl 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel toimub järgmine koosolek 4. veebruaril kl 16.15 samas paigas. Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine;

2. SA Hiiumaa Arenduskeskuse üle 50 000 euro toetusega projekti saatmine hindamisele; (Kinnitati)

3. Hiidlaste Koostöökogu projekti "Kohalik toit on tervislik ja trendikas"  kinnitamine; (Kinnitati)

4. Õppereiside omaosaluse rakendamine sõltuvalt reisi teemast; (võeti tagasi)

5. Muud küsimused (info Horvaatia õppereisi kohta).

Sven Kriggulson

Juhatuse esimees

Üldkoosoleku dokumendid on avaldatud MTÜ Hiidlaste Koostöökogu kodulehel www.kogu.hiiumaa.ee

Kontakt: Info: info@kogu.hiiumaa.ee

 

Materjalid:

* SA Hiiumaa Arenduskeskuse HKK taotlusevorm , ühiste kavatsuste kokkulepe ja eelarve prognoos

* Juhatuse ettepanek Hiidlaste Koostöökogu projekt "Kohalik toit on tervislik ja trendikas" lepingu kava ja eelarve

* Juhatuse ettepanek õppereiside omaosaluse rakendamiseks

 Rakendada õppereiside korraldamisel järgmist põhimõtet: temaatilise õppereisi korral panustab Koostöökogu liige, kelle EMTAK ühtib reisi teemaga 20% omaosalust; Koostöökogu liige, kelle EMTAK ei ühti antud reisi teemaga 50% omaosalust; reisist huvitatud mitteliige 100% reisi maksumusest. Osavõtjatelt nõuda reisist osalemiseks motivatsioonikirja ja reisiaruannet.

* Info Horvaatia õppereisi kohta