eesti english

Uudised

Dec 12, 2018

Koostöökogu üldkoosoleku otsused


Koostöökogu 10. detsembri üldkoosolekul otsustati mitmeid tähtsaid asju, mis puudutavad ühingu tegevust ning ka taotluste menetlemist 2019 aastal. Esiteks pidime uuendama hindamiskomisjoni liikmeskonda, sest MEM määrus nõuab kolmandiku hindajate vahetumist kolme aasta jooksul. See nõue tuleneb vajadusest, et hindamine oleks sõltumatu ja läbipaistev. Mis meie hindamine on alati olnud, sest vahetanud oleme hindajate ridasid siianigi. Uuteks hindamiskomisjoni liikmeteks valiti Rasmus Põial ja Tarmo Rajang ettevõtjaid, ning Argo Nurs ja Andrus Maide MTÜsid esindama. Uuendati ka revisjonikomisjoni koosseisu: Aira Toss soovis ameti maha panna, tema asemele valiti Helin Juhe ning kinnitati eelnevalt juba revideerinud Kaja Antons ja Aivi Telvik. Seega ka selles komisjonis toimus 1/3 liikmete vahetus. Samuti kinnitas üldkoosolek ühingu eelarve järgmiseks aastaks ning otsustasti jätkata LEADER Liidus. Üldkoosolek kinnitatas juhatuse ettepaneku täpsustada ühingu põhikirja eesmärgiliste tegevuste osas, et võimaldada taotleda rahastust teistest siseriiklikest ja Euroopa Liidu fondidest Hiiumaa jaoks tähtsate projektide läbi viimiseks.