eesti english

Uudised

Dec 3, 2018

LEADER meetme rakendamine uuendatud MEM ja PRIA tingimustes


Maaeluministeerium ja PRIA on põhjalikult muutnud oma sisemisi struktuure: MEM tegutseb sellest suvest alates läbi nn erinevate poliitikavaldkondade; PRIA on ühendamas Leader ja Kalandusvõrgustiku projektide menetlemist. Sellega seoses on nii MEM kui PRIA poolelt muutunud inimesed, kes rakendavad meedmeid ja menetlevad projekte. Novembrikuu jooksul korralda Maainfo, ehk uue nimega Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös PRIA LEADER toetuste büroo ja piirkondade esindajatega LEADER-meetme rakendamise teemade arutelusid. Hiidlased ja saarlased valisid kohtumiseks Põhja-Eesti piirkondliku kohtumise 27. novembril Raikülas Raplamaal. Kohtumine oli huvitav ja valgustusliku iseloomuga. PRIA andis meile suuniseid, kuidas nemad MEM määrusest aru saavad palvega taotlejaid nõustada enamgi veel, kui seni. Palun - taotlejad - pange tähele, mis teile nõustamisetel räägitakse. Kui te olete oma projektile saanud PRIA tehnilise heakskiidu ja asute projekti läbi viima, siis andke teada kõigist rõõmudest ja muredest, mis teil projektiga seoses tekib. Kontori poolelt saame teid aidata ja juhendada suhtlusel PRIAga. Ühtlasi juhime projektide läbiviijate tähelepanu, et vastavalt Hiidlaste Koostöökogu strateegiale peavad toetuse saajad oma projekti kohta saatma tegevuskeskusesse info@kogu.hiiumaa.ee eduloo koos piltidega.

Maaeluministeeriumi poolt on LEADER meetmed nii maaelu kui kalanduse poole pealt Maaelupoliitika ja analüüsi osakonna haldusalas, osakonnajuhataja Olavi Petron. 

Ministeeriumis asub LEADER Maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroos, büroojuhataja Kai Kalmann. Kontakt-ametnik LEADER küsimustes on nüüdsest Taavi Kurvits, keda LEADER kogukond väga hästi teab kui e-PRIA käigus hoidjat.

Aime Ilves, kes on PRIA menetlemise osakonna juhataja, soovitas tegevuskeskuste nõustajatel silmas pidada järgmist:

Tegelege oma taotlejatega. Nad ei oska projekte ellu viia. Nad jätavad OTKA raha edasi kandmata. Nad jätavad OTKA teise deklaratsiooni esitamata.

Kontrollige, kas taotlejad on alustanud ühisprojekti tegevuskava elluviimisega. Kui ei ole poole aasta jooksul alustatud saab PRIA teha uue otsuse (toetusest ilma jätmine), sest tegevuskava ei ole enam võimalik täies mahus ellu viia. Ühisprojekt on minimaalselt 2 a pikk ja toimub vähemalt üks tegevus kvartalis.

Kui on esitatud eelarvega projekt, siis elluviimisel peab esitama hinnapäringud ja hinnapakkumised vastavalt määruse nõuetele. Hinnapakkumised PEAVAD olema saadud.

Projektijuhtimise küsimine maksetaotlustega: võib küsida elluviimise jooksul, proportsiooni kontrollitakse viimase maksetaotluse esitamisel.

Uuel taotlusperioodil: ühisprojekt sisestada ühe reaga +projektijuhtimine + kaudsed kulud. Siis vajutada eelarve ja sisestada seal eelarve kuluread, kus saab teha ridade vahel muudatusi.

Eks muresid võib ju ette tulla veelgi. Taotlejad - palun lugege mõttega määruse teksti, sest selles dokumendis on kirjas ka "komakohad", millega PRIA peab teie toetust mentledes arvestama.