eesti english

Uudised

Nov 28, 2018

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE 10. detsembril


Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule E 10. detsembril kl 16.45 asukohaga HIIUMAA MUUSEUMI PIKK MAJA Kärdlas Vabrikuväljak 8

Päevakord:

Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.

  1. Päevakorra kinnitamine

  2. Liikmelisus Leader Liidus

  3. Eelarve 2019 kinnitamine

  4. Põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmine

  5. Hindamiskomisjoni 2019 kinnitamine

  6. Revisjonikomisjoni kinnitamine

  7. Muud küsimused. Informatsioon strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise läbiviimise kohta

Üldkoosoleku dokumendid:

Liikmelisus Leader Liidus

Eelarve 2019

Põhikirja muutmine

Hindamiskomisjoni nimekirja ettepanek: Juhatus teeb ettepaneku üldkoosolekule hindamiskomisjoni kooseisu muutmiseks, kusjuures komisjonis ei jätka Ester Tammis, Riho Rahuoja, Krista Esta, Katrin Sarapuu. Peame valima kaks uut hindamiskomisjoni liiget: ühe ettevõtjate hulgast ja ühe ühingute ja sihtasutuste hulgast. Palun esitada kandidaate!

Revisjonikomisjoni liikmete valimise ettepanek: Revisjonikomisjon koosseisus Aira Toss, Kaja Antons, Aivi Telvik  on valitud 3 aastaks ja see aeg on nüüd läbi. Aira Toss on teatanud, et ei soovi kandideerida järgmiseks kolmeks aastaks. Palun esitada kandidaate revisjoikomisjoni.

Taotlejate tagasiside sisehindamiseks aruanne