eesti english

Uudised

Nov 13, 2018

One Belt One Route - Baltic Silk Route õppereis Poolasse


Õppereis Poolasse toimus rahvusvahelise koostööprojekti „One Belt One Route - Baltic Silk Route“ raames. 22.-26.10.2018

Täpsemini viis tee meid Knyszynska Forest piirkonda Poolas, teemadeks olid: turism, mahepõllundus, masinatööstus ja robootika. Õppereisi eesmärk oli osaleda rahvusvahelisel seminaril „One Belt One Route - Baltic Silk Route Project“ tutvuda kohalike ettevõtete edusammudega ning LEADER tegevusgruppide kogemustega multifondide rakendamisel, võrgustumine siseriiklikult ja kolleegidega Poolast ja Soomest.

 

 

Lisaks õppereisile toimus ka partnerkohtumine projekti osapoolte vahel, kus arutati projekti elluviimise ajakava ja tegevusi. Poola partnerid palusid koostöölepingu lõputähtaja pikendamist. Lepiti kokku, et rahvusvahelist koostöökokkulepet pikendatakse, kuid alles pärast vajaliku lõpukuupäeva täpsemat väljaselgitamist Poola partnerite poolt. Otsustati, et turismimarsruudid ja nende kirjeldus oma piirkonnas peab iga partneri poolt olema valmis novembri lõpuks. Partnerkohtumisel esindasid Hiidlaste Koostöökogu Triinu Schneider juhatusest ja Ilmi Aksli tegevuskeskusest.

Loe õppereisi kokkuvõtet ja tagasisidet siit:

Õppereisi kokkuvõte

Projekti ONE BELT - ONE ROUTE  eesmärgiks on ette valmistada kolmandatele riikidele suunatud turismipaketi koostamiseks vajalik materjal. Teiseks projekti eesmärgiks on luua koostöövõrgustikke Hiiumaa, Poola idaosas asuva loodusrikka piirkonna ja Soome Pori piirkonna ettevõtjate vahel, eriti kui neil on silme ees Hiina turule minek.