eesti english

Uudised

Oct 8, 2018

Toidu ja kunstinädal 2018


Kui mitu aastat tagasi küsisime, kuidas oleks võimalik tekitada lõppeva suve jätkuks sügishooaeg, siis vaatasime naabersaarte kogemuse suunas. Olime ju nii Ölandil, Gotlandil kui Ahvenamaal näinud edukaid sügisfestivale, kus põllumees ulatab kunstnikule käe ja saarerahvas rõõmustab. Seega küsimus: milleks korraldada Toidu- ja kunstinädalat, saigi vastuse. Juba kolmandat aastat veendume, et sügispidustuseks on õige aeg, sügisene fookus ongi toidul; hooaja pikendamine, ehk siis sügise vastu võtmine; ja veel üks põhjus, miks hooaega lõpetavad toidukohad veel lahti hoida. Saarele saabuv üldiselt vaikne aeg tekitab loomuliku nõudluse.

Isegi suurlinnade sündmusekorraldajad õpetavad, et üks korralik festival võtab kümme aastat, et käima minna. Kolmanda Toidu- ja kunstinädala raames toimus sel aastal juba 41 erinevat üritust - väiksemaid ja suuremaid. Näitused, kunsti ja toidu töötoad, joogatunnid, seeneretked, kinoseansid ja teatrietendus. Nädala suursündmusteks olid Piknik Suuremõisas ja Suur sügislaat Kärdla keskväljakul. Sel aastal saame õnnestumisena välja tuua, et saarele saabusid spetsiaalselt festivali ajaks suured grupid (teadaolevalt vähemalt 4-5 bussitäit). COOP korraldatud laata külastas ca 1000 inimest. Üldiselt aktiivne nädal pälvis saarel tähelepanu, tekitas positiivset elevust. Saarele saabus ligi 3000 inimest rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, mis näitab, et hooaja pikendamine ehk sügishooaja tekitamine läheb korda.

Kaja Hiis-Rinne pildil: COOP korraldatud sügislaadal käis palju hiidlasi ja külalisi

 

Heaks kogemusena saab välja tuua, et koostööd tegid Hiiumaal läbi viidud koostööprojektid, eriti Koostöökogu ONE BELT ja Suuremõisa ametikooli Cooking@Sea, samuti riigisisesed koostööprojektid Kohalik toit kogukonna toidulauale ja Kohalik toit nähtavaks. Seetõttu sai suurema mõju nendele projektidele eraldatud eelarved ja osalejad (näiteks Suuremõisa pikniku korraldamisel ja läbi viimisel).  

Pildil: Valge pikniku kaunilt kujundatud söögikoht

Pildil valge piknik õhtupimeduses

Õnneks on meil võtta eeskuju nii kogusaarelt kui naabritelt: Saaremaa toidunädal, Kohvikute päev on tuttavad ja üle Eesti tuntud. Aga ka mandri koostöökogud mõtlevad samas suunas. Lääne-Harju Koostöökogu koondas sel sügisel piirkonnas toimuvad kultuurisündmused ühe pelakirja alla: Pidu ja põnevust Porikuu festivalilt, mis hõlmab suisa oktoobrit ja novembrit. 

Et mööduval ja tuleval 2019 aastal on mitmel Hiiumaalt pärit heliloojal sünniaastapäev ja Erki Sven Tüüril juubel, on turismiühendus järgmise aasta loosungiks võtnud ühtseks sõnumiks “Helisev Hiiumaa”, millega saab esile tõsta rohkem kunstiosa ja võimaldab ühtset turundusmaterjali varakult koondada.

Kaja Hiis-Rinne fotol: vastavatud Klaasipangas klaasitöötuba

Milles peame järgmisel aastal paremad olema? Puudulik oli süsteemne reklaam (FB, veebileht, plakatid). Arendus- ja toiduinimesed ei ole veel endale teadvustanud, et sügisfestival on väga mitmekülgseid tegevusi haarav ettevõtmine, sestap peab planeerimine algama palju varem. Eks ümberkorraldused Arenduskeskuses ja uute inimeste tulemine võttis oma aja, mis jättis ettevalmistustele, kommunikatsiooniks ja eelreklaamiks vähe aega. Paranema peab koostöö partnerite vahel ja ühtne infovoog. Küsimusi tekitas rollide jaotus korraldusgrupi sees (kes mille eest vastutab, kes keda informeerib), sest tegusad inimesed on niigi mitme asjaga hõivatud. 

Toidu- ja kunstifestivali korradlajate hulka kuuluvad Hiiumaa Arenduskeskus koordineerijana, Hiiumaa Turismiliit, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiukala, COOP, Hiiumaa vald - eriti valla Kultuuri- ja vabaajakeskus, Suuremõisa ametikool, Palade Looduskeskus,  ja paljud teised üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid saarel.

Järgmine toidu- ja kunstinädal toimub: 16.09 - 22.09.2019