eesti english

Uudised

Oct 4, 2018

Kutse ÜLDKOOSOLEKULE 08.10.2018


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 08.10.2018 kl 16.45 Kärdlas Tuuru maja saalis.

Kvoorumi puudumisel viiakse koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 08.10.2018 kl 17.00

Üldkoosoleku päevakord:

1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine

2. Päevakorra kinnitamine.

3. Liikmelisus LEADER Liidus

4. 2019. aasta eelarve kinnitamine

5. 2019. aasta rakenduskava kinnitamine

6. 2019.aasta tegevuskava tutvustus

5. Muud küsimused. Audiitori kinnitamine; HKK omaprojektid.

 

 

Lugupidamisega

Sven Kriggulson, Juhatuse esimees 

Lisainfo info@kogu.hiiumaa.ee Reet Kokovkin, Ilmi Aksli

 

Üldkoosoleku materjalid:

Üldkoosoleku päevakava

2019.aasta eelarve ettepanek

Juhatuse liikmete tasud 2019

2019.aasta eelarve ettepaneku seletuskiri

2019 Rakenduskava Ettepanek

Tegevuskava 2019

Vandeaudiitori nõusolek 

Projekti ettepanek: OFF GRID: Võrguvaba: isevalmistatavad taastuvenergia lahendused maaelu arenguks esitlus     eelarve