eesti english

Uudised

Jul 16, 2018

Maksetaotluste esitamine e-prias


LEADER-projektitaotluste elluviijatel on oluline esitada maksetaotlused õigeaegselt ja valida õige e-pria keskkond.

Maksedokumentide esitamise viimane tähtaeg on 2 aastat pärast PRIA otsuse saamist. Investeeringuprojekti elluviimisperioodi jooksul saab esitada kokku neli maksedeklaratsiooni. Alates 2018.aastast esitatud projektide korral tuleb maksetaotlus esitada uues e-prias. Kuni 2017.aasta lõpuni esitatud projektide korral esitatakse maksetaotlused vanas e-prias. Vanasse e-priasse saate siseneda uue e-pria kaudu. 

PRIA on välja andnud maksetaotluse esitamise juhendid: