eesti english

Uudised

Jun 19, 2018

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku otsused 18. juunil


Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule Maakonnatalituse saali kogunes 18. Juunil 29 ühendusel liiget, mis tähendas, et vaatamata alanud suvisele kiirele tööajale oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kõik aruanded olid tutvumiseks väljas juba pea kuu aega, mistõttu kohalolijatele midagi üllatavat nendes dokumentides ei olnud.

Huvitavaks läks koosolek siis, kui oli vaja esitatud juhatuse kandidaatide seast hääletada need ühingu liikmed, kes järgmise kolme aasta jooksul asuvad Koostöökogu juhtima.

Juhatuse senine esimees Jan Ignahhin pidi juhatusest välja astuma, sest põhikirjas lubatud kaks korda kolm aastat saab tal 2. Juulil täis. „Juhatuse roteerumisega, nagu seda meie põhikiri ja Maaeluministri määrus ette näeb, on meil kõik korras,“ ütles Jan oma lõpukõnes. „Selle kuue aasta jooksul olen ma koos töötanud 15 juhatuse liikmega“.

Triinu Schneider ja Margit Kääramees, kel 2. juulil saab läbi esimene kolmaastak, andsid nõusoleku kandideerida ka teiseks vahetuseks. Millega üldkoosolek nõus oli ja ka juhatusse hääletas. Uueks ettevõtjate esindajaks kandideerisid kaks kandidaati: Anu Pielberg ja Sven Kriggulson, kellest valituks osutus Sven. Soovime edu järgmiseks kolmeks aastaks!

 

Pildil: Koostöökogu uus juhatuse liige Sven vastu võtmas Jani käepigistust

Häältelugemiskomisjon Lembit, Lille ja Toomas

Üldkoosolek kinnitas majandusaastaaruande, juhatuse tegevusaruande, revisjonikomisjoni ja audiitori arvamuse ühehäälselt. 

Üldkoosolekule esitatud dokumentidega saad tutvuda siin.