eesti english

Uudised

Jun 12, 2018

Hiiu Ingel alustas esimest merereisi 11. Juunil 2018


Hiiumaa laevaehituse ajalugu ei katkenud, vaid jätkus aastakümnete pikkuse sunnitud pausi järel, kui MTÜ Hiiu Purjelaevaselts esitas 2009. aastal Hiidlaste Koostöökogule taotluse rahastada LEADER meetmest Halulaeva ehk Hiiu Kaljase ehitamise projekteerimist ja taustauuringuid. Tegelikult me kõik uskusime, et laev ükskord ka valmis saab. Eelmisel aastal halulaev, kes sai nimeks Hiiu Ingel, veeskati. Täna, ehk siis 11. Juunil 2018 pärastlõunal asub Ingel Suuresadamast oma esimesele reisile Hansapäevadele Rostockis. Teel peatutakse Riias, Klaipedas, Strahlsundis, kust võetakse peale kingitusi teistele programmis osalevatele hansalinnadele. Veel hommikul sätiti purjesid ja viidi laeva provianti, et reis kaugele maale sujuks takistusteta. Head pärituule purjedesse!

Inglile purjede sättimine: Ülo Eller, Toivo Pähna, Jüri Ausmaa, taamal Tanel Kapper

Laevameister Andrus Padu veel viimaseid juhiseid andmas ......

... ja nüüd on Andrus juba mastikorvis

Nii näeb välja veel korrastamist vajav Ingli ühiskajut

Inglilt ei puudu ka mugavused

15. juunil jõudis Hiiu Ingel Visbysse

 

Hiidlaste Koostöökogu korrespondent Bornholmil Hendrik Eybye Nielsed saatis teate, et Ingel on jõudnud Bornholmile Rönne sadamasse, millest ka vastav kanne kohalikku meediasse.

 

 

Hiidlaste toel LEADER meetmest ja laevaehitajate entusiasmil laev lõpuks valmis sai. PRIA ametliku statistika järgi on eelmisel ja käesoleval perioodil eraldatud halulaeva ehituseks toetust järgmiselt:

Halulaeva Hiiu Kaljas ehitamise projekt ja taustauuringud           01.07.2009              8 755 €

Halulaeva ehitamine I etapp              08.10.2010      9 978 €

Halulaeva veebilehe ja meenetekomplekti loomine           02.02.2011      5 380€

Interreg IVA Eesti -Soome projektitaotluse koostamine      20.04.2011      5 362€

Reklaammaterjalid Hiiumaa purjelaevanduse,

laevaehituse ajaloost ning halulaeva ehitamisest    23.01.2012      2 962€

Puidust väikelaeva ümberprojekteerimine purjelaevaks     17.05.2012      4 266€

Jõuseadme ost halulaevale    14.05.2012      13 932€

Puulaeva ehitustraditsioonide taaselustamine         11.03.2013      6 498€

Halulaeva taglastamise õpitoad        21.05.2013      2 948€

Purjekomplekti, jooksevtaglase ja vaierite soetamine halulaevale            24.04.2013      13 577€

 

Halulaeva tehnosüsteemide ost ja paigaldus                                   01.07.2016      31 737€

Ühistegevus Hiiumaa traditsioonilise purjelaeva ehitamisel          22.07.2016      43 612€

Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine                                     01.06.2017      20 147€

Kokku 169 155, 45 €

Halulaeva ehitus oli juba eelmisel Euroopa tõukefondide kasutamise perioodil hea näide nn multifondide (s.t. erinevate fondide toetuste suunamiseks ühise eesmärgi saavutamiseks) võimalustest. INNOVE toetus Kärdla linna ja Käina valla ühisprojektile oli osaliselt eraldatud selleks, et inimesed saaksid oma praktilisi tööoskusi täiendada halulaeval ehitamisel. ESF projekt „Oskustega tööturule Hiiumaal“, meetmest Traditsiooniliste töövõtetega tööturule, kogutoetus kolme aasta jooksul 239 392€. Kuigi tollal keegi sellist rahastamist multifondideks ei nimetanud, on kogemus varnast võtta. Pole ju õiglane, et ainult maaelufondist toetatakse maaelu, sest probleemid on maal, nagu ka linnas, nii sotsiaalsed kui taristulised.

INNOVE  projekti lühikirjeldus.

Projekti tulemusena on pikaajalised töötud, kes koolituse, koolipraktika ja ettevõttepraktika läbides omandavad puidutöötlemise, paadiehituse- ja puulaeva renoveerimise oskused, tõrvapõletamise nipid, traditsioonilised (rahvuslikud) käsitööoskused, õmblemise põhivõtted ning tervisliku toiduvalmistamise oskused, et olla konkurentsvõimeliste spetsiifiliste oskustega globaliseeruvas majandusruumis.

 

Hiiumaast kui kuulsusrikkast laevaehitussaarest, selgus „halulaeva“ uuringust, saab rääkida juba 18. sajandi teisest poolest. Kuni19. sajandi lõpuni oli tähtsaimaks laevaehituskohaks Hiiumaal Suursadam. Siin ehitati 1848. aastal valmis Eesti suurim laev - parklaev ”Hioma”, 358 brt. Esimese Eestist pärit laevana ületas ”Hioma” 1854. aastal ekvaatori ja purjetas ümber Kap Hoorni. ”Hioma” hukkus tormis Riguldi lähedal 1857. Aastal.

http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/projektid/Hiiu%20purjelaeva%20ajalooline%20ulevaade.pdf

Laevaehitustraditsiooni Hiiumaal katkestas Nõukogude võim. Tõele au andes oleks protsess hääbunud varem või hiljem, nii nagu lõppes puulaevade ajastu naabermaades 50.-ndatel aastatel. Laevad ehitati siis rauast ja nad sõitsid aurumasina, hiljem diiselmootori jõul.