eesti english

Uudised

Apr 10, 2018

Interreg Euroopa programmi infopäev taotlejatele


Head Interreg Euroopa programmi huvilised ja toetuse taotlejad! 13. aprill, algusega kell 10.00 Pariisi aja järgi toimub Interreg Euroopa programmi infopäev taotlejatele. Infopäev kestab kaks tundi, on veebipõhine ning toimub inglise keeles. Infopäev kantakse üle programmi veebilehel ja Facebookis. Infopäevale tuleb registreerida programmi veebilehe kaudu (vt. allpool on välja toodud ja link registreerimislehele). Lisaks on võimalik programmi veebilehel kaudu registreerida konsultatsioonile, et saada esialgne hinnang oma projektiidee sobivuse kohta programmist rahastamiseks. Kasutage kindlasti seda võimalust!
Lisainfot programmi ja 4. taotlusvooru kohta leiate programmi veebilehelt https://www.interregeurope.eu.
Hannes Nagel
Regionaalarengu osakond
Euroopa territoriaalse koostöö talitus
Rahandusministeerium
Tel: +372 611 3112 | Mob: +372 55504372
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Eesti
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee