eesti english

Uudised

Mar 29, 2018

Hiidlaste Koostöökogu juhatus kinnitas taotluste rahastusotsuse


MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatus kinnitas 26. märtsil LEADER toetuseks esitatud taotluste hindamistulemused. 

Meetmesse 3. Uuenduslik kogukond kinnitati järgmised toetused:

Eesti tantsu-ja tsirkuseteraapia liit "Luidja Tsirkusetalu residentuur" 17911,8 eurot
Hiiumaa Jooksugrupp "Spordialane teadlikkus noortele ja täiskasvanutele" 13172,4
Hiiumaa Vallavalitsus "Hiiumaa lairibavõrgu arendamise uuring" 10 558,08
OÜ Kirsi Maitsed "Väetoidud kohalikest taimedest - teemapäevad ja praktilised töötoad" 6 300,00
SA Hiiumaa Arenduskeskus E-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele 7 213,80

Meetmesse 4.  Arengukoostöö kinnitati järgmised toetused:

MTÜ Hiiumaa Turismiliit "Hiiumaa esindamine turismimessidel 2019-2020" 31 635,60 EUR
MTÜ Kärdla Kohvikutepäev "Hiiumaa kohvikutepäevad kui Hiiumaa silmapaistvaim turundussündmus" 19 833,12 EUR
MTÜ Soonlepa Arenduskeskus "Soonlepa karjamõis – Hiiumaa kultuurigurmee" 7 914,09 EUR
SA Hiiumaa Arenduskeskus "Hiiumaa strateegiline turundamine" 30 617,19 EUR (osaline toetus)

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse otsus saadeti PRIAsse menetlemiseks 28. märtsil, PRIA lõplikud otsused tulevad pärast kontrolli mais-juunis.  Kulutused on abikõlblikud alates 29. märtisist. 

PRIA positiivse otsuse saamise järgselt avaldab taotleja oma veebilehel informatsioon projekti kohta (koos logodega) .

Vastavalt määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051?leiaKehtiv

1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.