eesti english

Uudised

Apr 1, 2018

Laevaliikluses oodata uusi tuuli


Saarte Koostöökogu viis hiljuti LEADER meetme toel läbi laevaliikluse uuringu suunal Mõntu-Venspils ja Roomassaare-Riia, mille eesmärgiks oli kaaluda laevaliikluse taastamist naaberriik Lätiga, nii nagu me mäletame aastate tagant. Uuringu tulemused olid positiivselt julgustavad: operaatori kasumiks arvutati kaheksandal aastal kuni 78 000 eurot. Et Mõntu-Venspilsi liinile plaaniti Kihnu Veeteede parvlaeva Reet, siis võib arvata, et suurema aluse puhul ja riikide pealinnade vahel saavutatakse veelgi parem tulemus. Meile teada olevalt plaanibki Tallinna Sadam koostöös Tallinkiga ise opereerima hakata Riia suunal. Selleks viidi läbi täiendav sõltumatu uuring, mis näitas, et ei Roomasaarest ega Mõntust pole üldse mõtet läbi sõita, vaid luuakse uus liin Tallinn-Heltermaa-Riia, millel hakkab sõitma parvlaev Regula. Regula on juba läbinud vajalikud ümberehitused ja katsetused Riia sadamas. Tallinkil on veel kavas planeerida liin Stockholm – Marienhamn – Kalana –Riia, millele ennustatakse samuti head täituvust.

Hiidlasi peaks rõõmustama selle kava juures, et Heltermaa sadama juurde kuuluv Rukki kanal süvendatakse lõpuks ometi kruiisilaevadele sobivasse sügavusse. Samuti on lähiajal loota Kalana sadama riigistamist ja selle kruiisikõlblikuks ehitamist.

Pildil: Kruiisilaevaks ümber ehitatud Regula katsetab Riia sadamas aparelli