eesti english

Sündmused

LEADER kogemus Lapimaalt, viltimiskunstnik Kaija Paltto

Lapi (Soome) vilrimiskunstniku Kaija Paltto õpitoad Kärdla 5-6. oktoobril 2009

Kontakt Soome viltimiskunstniku Kaija Palttoga loodi 2009. Aasta märtsis Levis (Soome) LEADER rahvusvahelise konverentsi ajal, kus Kaija Palttot tutvustati kui eeskujulikku näidet LEADER meetme rakendamisel kohalikul tasandil.

Hiidlaste Koostöökogu I taotlusvoorus kiideti heaks Kassari Haridusseltsi taotlus viltimismasina soetamiseks. Meile tundus igati paslik toetada külaseltsi algatust ja ühtlasi tutvustada LEADER rahvusvahelist kogemust Hiiumaa käsitöömeistritele. Oma ettekandes tutvustas Kaija Paltto LEADER meetme rakendamist oma piirkonnas.

Viltimiskunstniku toomine ja temalt koolituse tellimine kandis laiemat tähendust Hiiumaa kui LEADER tegevuspiirkonna jaoks. Viltimine kui käsitööliik hakkab praegu populaarsust võitma, kuid paraku kipuvad tooted olema üheülbalised ja vähese kunstilise väärtusega, nii kogu Eestis. Et saavutada tõelist LEADER mõju tööhõivele ja majanduse arengule, tuleb leida viis, kuidas oma toodangut kõige paremini turustada ja arendada. Koolitusel osalenute sõnul andis Kaija Paltto koolitus palju uusi ideid ja tehnilisi teadmisi viltimisest, mida eelnevalt ei olnud võimalik kirjandusest saada.