eesti english

Sündmused

suuremõisa restaureerimine 2015 märts

Suuremõisa loss elab praegu väga põnevalt - kogu maja ilu ja valu on nähtavale kistud. Hiidlaste Koostöökogu, Turismiliidu, Hiiuvalla, Tuuru ja Hiiumaa Muuseumi rahvas käis vaatamas, mismoodi lossi restaureerimine käib. Läbi kogu remonditandrit katva tolmu oli üle aastakümnete näha LOSSI: võrratud anfilaadid, mis seni katkestatud kinniste ja kinni ehitatud ustega, parandamist ootavad ja juba uuenevad põrandad, päästmisfaasis laedmaalingud... Aga eelkõige eri kihtide tapeedid, mis üle hulga aja päevavalgust näevad ja avanenud seinte ja karniiside trafarettmaalingud. Tapeedialused ajalehed, mida märkasime nii nõuka-ajast kui aastast 1937, ning mitu seinatäit kaetud Saarte Häälega, mis saarlastest restauraatorite poolt üle-mere kaasa toodud. Meile selgitati, kuidas päästetakse alumise suure saali ja söögitoa lage, mis sai kahjustet nii tulekahju kui uputuse tõttu aastakümneid tagasi. Selleks süstitakse pudeda krohvi alla nanotenoloogilist materjali, mis kivistudes seob krohvi lae ja värvikihiga. Et seda tehakse sentimeeterhaaval ja üsna tavalist suurust süstlaga, siis võib ette kujutada täpsust ja tähelepanu, mida selline töö tähendab. Loss peaks valmis olema selle aasta juunis, mis tundus aga ulmeline tähtaeg vaadates kogu tööde hulka, mis veel teha.

Hiiumaa Ametikool esitas 25. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ läbiviimiseks. Taotluse esitamisele eelnes poolteist aastat kestnud töö, millesse olid kaasatud nii ametikooli töötajad kui Hiiumaa kogukonna esindajad. Septembris 2013 saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.

Projektiga nähakse ette restaureerimistööd ja sisustamine Suuremõisa mõisa peahoones, suurendades oluliselt hoone kasutusvõimalusi, atraktiivsust  ja sobivust õpi-, töö- ja külastuskeskkonnale esitatavatele nõuetele. Projekti alguskuupäev on 01.11.2013 ja lõppkuupäev 31.07.2015.

Ehitustööd Suuremõisa mõisa peahoones algasid septembris 2014 ja on plaanis lõpetada 2015. aasta juuni lõpuks. Kui esialgu oli plaanis restaureerida kogu loss nii seest kui väljast, selgus märtsis läbiviidud ehitushanke käigus, et eraldatud toetusest selleks kõigeks ei piisa. Kuna lisaraha ei olnud võimalik saada, tuli vähendada tööde mahtu. Riigi Kinnisvara AS viis läbi ka teise ehitushanke, mille tulemusena sõlmiti Hiiumaa Ametikooli ja AS EBC Ehitus vahel leping lossi restaureerimiseks.

Eelkõige keskendutakse siseseinte, lagede ja põrandate restaureerimisele. Nende tööde tegemise eelduseks on muu hulgas kogu hoone elektrisüsteemi väljavahetamine, aja jooksul vajunud konstruktsioonide tugevdamine, tualettruumide ning garderoobi ehitamine, kaldtee ja lifti ehitamine, toitlustustiiva uuest ruumilahendusest tulenevad tööd jmt. Käesolevas etapis konserveeritakse haruldased laemaalingud, kuid nende täielik taastamine jääb ootama lisaraha.  Tulevikku lükkuvad ka peatrepi ning siseuste restaureerimine ning kõik välistööd.

Suuremõisa mõisa restaureerimise projekti koostas Dagopen OÜ. Restaureerimise ajal teeb muinsuskaitselist ja omanikujärelevalvet Keskkonnaprojekt OÜ. Pidevat koostööd teeme Muinsuskaitse Ameti ja Kultuuriministeeriumi esindajatega. Hiiumaa Ametikooli poolt on projektijuhiks Kati Kukk.

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP FM toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.

Projekti kogumaksumuseks on 1,176 tuhat eurot, millest EMP katab 999,4 tuhat eurot, HTM 168,9 tuhat eurot ja Pühalepa Vald 7,5 tuhat eurot.