eesti english

Sündmused

SKK STRATEEGIAT ETTEVALMISTAV ÕPPEREIS 18-19. nvo 2014

Saarte Koostöökogu koostöös Rohelise Jõemaa Koostöökogu- ja Pärnumaa Partnerluskoguga, Hiidlaste Koostöökogu osalusel, korraldab SKK STRATEEGIAT ETTEVALMISTAVA ÕPPEREISI 18-19.november 2014
Õppereisi eesmärk:
Sisend SKK uue strateegia tarbeks ettevõtlusvaldkonda.
Nutikad ideed ettevõtjatele kohaliku toidu väärindamise, tervise- ja heaolutoodete
valdkonnas.
Tutvumine teiste Leader tegevusgruppide ettevõtlusvaldkonnas toetust leidnud projektidega.

Õppereisi päevakava

Osalejad