eesti english

Sündmused

LEADER Foorumi seminar Hiiumaal 6-7 veebruar 2014

6-7. veebruaril kogunes Eeesti LEADER Foorum Kassari Puhkekeskusesse seminarile. 6. veebruaril räägiti nii Euroopa LEADER koostööst kui käimasolevatest ühispojektidest, kuid ka LEADER Liidu tegevusest, kohaliku toidu edendamise ja sotsiaalse ettevõtluse võimalustest. Õhtul tehti lühike külastus Orjaku seltsimajja tutvumaks külamaja tegevusega. 7. veebruari hommikupoolik möödus skype-konverentsil Põllumajandusministeeriumi esindajatega, kes tutvustasid viimaseid arenguid EL määruste rakendamisel strateegiate ettevalmistamiseks. Enne lahkumist Hiiumaalt külastati Hiiumaa arendusprojekte Suuresadamas, Kärdlas, Kuristes, Vaemlas ja Suuremõisas.

Eesti Leader Liidu koduleht on siin

Lõuna-Eesti ühisprojekt Elu kahe maailma piiril

PM ettekanne ELi regulatsioonid ja siseriiklik ettevalmistus

Ettekanne sotsiaalne ettevõtlus

seminari päevakava

nimekiri