eesti english

Sündmused

Hiiumaa seirereis 21 august 2013

Hiidlaste Koostöökogu tegi seiresõidu tutvumaks strateegiaperioodi 2009-2013 jooksul läbi viidud projektidega. Alustati järgsirännakuga Kärdlas: Pritsumaja renoveerimiseks tehtud mitmeid projekte tutvustas Georg Linkov. Pritsumaja projekteerimine viidi läbi Tuletõrjeseltsi ja Turismiliidu poolt, praegune ehitus toimub EAS vahenditega.