eesti english

Sündmused

Energeetika päev

EuropeDirect ja Hiidlaste Koostöökogu läbi LEADER meetme korraldab 28.aprillil Kärdla Kultuurikeskuses Energeetikapäeva. Teemaks - kas toota rohkem või tarbida vähem!? Ja kui toota rohkem, siis kuidas seda teha?

Päeva alustab Marek Strandberg, kes vaeb võimalikke variante nii tootmise kui tarbimise poolt ja temale omaselt on oodata ootamatuid lähenemisi. Järgmise esinemise teema on „Kas käsk peab tulema Moskvast?“, seega on oodata juttu suunistest ja keeldudest. Energeetiliselt iseseisvast Hiiumaast räägitakse kogukonna energeetika ettekandes. Hoopis huvitavat lähenemist energeetikaküsimustele võib kuulda Mikk Sarvelt.

Energeetikapäeva järgmistes osades räägitakse teadmistest ja kogemustest päikeseenergia muutmisest meie igapäeva elu jaoks vajalikuks elektriks või lihtsalt soojaks veeks oma majapidamises. Kuidas kasutada tuult oma huvides, nii suurte tuuleparkidena kui igamehe tuuliku abil, sellest räägitakse ja antakse ka praktilisi näpunäiteid. Kõne alla tuleb ka tuuleparkidega kaasnev probleemistik. Meie maal on kõike põlevat alati ahju aetud, kas ka hein või pilliroog oleks võimalik toasoojaks muuta või teha neist hoopis gaasi, mõlemast variandist tuleb reaalsete näidete varal juttu. Mis seos on reoveepuhastil ja hakkepuidul ehk kuidas kulukas küla heitvete puhastamine panna hoopis tulu teenima - sellest räägivad Põlgaste mehed.

Energiatarbimise osas räägitakse võimalustest vähendada küttearveid nii korteriühistutel kui omakodu omanikel. Ühe teemana käsitleb Aare Vabamägi KENA-st energiatõhusat ja tervislikku korterelamut. Elektriautod on viimasel ajal palju kõne all, nii ka seekord vaagitakse nii plusse kui miinuseid ning pikaajaline elektriautojuht jagab oma kogemusi. Energeetikapäevast on mõistlik osa võtta kõigil, keda puudutab meie toimetulek juba lähitulevikus või igapäevaselt põletavad küttearved, sest kõigil esinejatel on palutud vahendada võimalikult palju praktilisi näpunäiteid ja edukaid kogemusi. Ja kui Hiiumaa ei osutu liiga kaugeks, siis kohale vuranud elektriautot ja energiatoomise väikeseadmeid saab ise lähemalt uurida.

Kas toota rohkem või tarbida vähem?

Energeetikapäev Kärdla Kultuurikeskus 28.aprillil 2011. Aastal

10.00 - Energeetika päeva avamine. Hannes Maasel