eesti english

Sündmused

Õppereis Võru- ja Põlvamaale 4-6. mai 2011

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu õppereis Võru- ja Põlvamaale 4-6 mail 2011.

4. mai  

õppereisi algus kl 5.30 Kärdlast ja 6.30 Heltermaalt. Peatused Pärnus ja Taageperas (lõuna ja tutvumine lossiga ja selle majandamisega).

Pokumaa külastus. Pokumaa on hiidlastele huvitav eelkõige Kärdla plaanide tõttu luua oma perepark Onu Ööbiku Park. Kogemuste saamiseks pargi majandamisel kohtusimegi Pokumaa juhataja Urmas Rohtiga. Tegime ringkäigu majas ja kuulasime ettekannet Pokumaa praegusest seisust ja tulevikuplaanidest. Hetkel toibub Pokumaa kriisiolukorrast, mida võimendasid meedias avaldatud teated pakrotilähedasest seisust. Uus juhataja on kavandanud Pokumaa arendamiseks mitmeid meetmeid, nagu koostöö naabruses asutavate turismiatratksioonidega (liikluslinnak, maanteemuuseum, turismitalu), suunatus Läti turule, kujunemine piirkonna looduskeskuseks. Kohtumise käigus leppisime kokku fotonäituste vahetamises. http://www.pokumaa.ee/

Võrumaa partnerluskogu piirkond. Kava koostas Tegevjuht Siiri Laur.

Esimene peatuspunk Võrumaa partnerluskogu pinnal oli  valla asutusena tegutsev Rõuge Noortekeskus, kus käib koos Noorsooühing Rõuge Noorteklubi. Noorteklubi on asutatud noorte poolt 1997.a. Hetkel on klubis ~80 liiget, kellest enamuse moodustavad kohaliku valla noored, kuid liikmeid leidub üle Võrumaa. Valla töötajaid on Noortekeskuses hõivatud 3 täiskohaga töötajat, lisaks mitmed huvitöötajad ja ringijuhid. Valla ja erinevate fondide (k.a. LEADER) toel on maja remonditud ja sisustatud. Eduloona räägiti valla televisioonist, kus saateid toodavad noored. Lisaks tavapärased noorte õpirühmad (ansambel, mängud, aga ka hokimeeskond ja plaanid hokistaadioni rajamiseks koostöös teiste piirkonna MTÜdega jne). http://www.noorteklubi.ee/  ja http://www.rauge.ee/?id=noortek

Vastseliina Piiskopilinnus.  Piiskopilinnuse arendamisega tegeleb valla asutatud Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus. Ette on võetud külastuskeskuse ehitus, mille avamine on kavandatud selleks hooajaks. Pakutakse erinevaid teenuseid (külastuspaketid, koolitused, meenete müük, üritused). Suunatus Läti turule ja välismaalastele. Huvi pakub hiidlastele ühtse piirkondliku turismiteenuse arendamine ja ühisturustamine. http://www.vastseliina.ee/linnus/indexe.php

Milla Köök. Ööbisime Haanjas, Munamäe ja suusastaadioni vahetus läheduses. Toimus kohtumine Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmetega, kogemuste vahetamine taotluste hindamise praktika alal. Erilist huvi pakkus võrulastele hiidlaste internetipõhine hindamissüsteem. Samuti valmistasime ette Võrumaa Partnerluskogu külastust Hiiumaale suvel. Elevust tõi Haanja tantsu, mängu ja lauluselts.

5. mai

Metsavenna talu külastamine. Hiidlaste õppereisi seltskond osales Metsavennu talu paketti esitluses. Saime kasulikku kogemust turismipaketi koostamise ja läbiviimise alal, samuti jagati selgitusi piirkondliku arendustegevuse alal. Metsavenna talu ettevõte on kujunenud piirkonna arengumootoriks, kes on kaasanud mitmeid MTÜsid Mõniste vallas algatatud projektidesse ning teevad koostööd ka naabervaldade MTÜdega. Näitena rajamisel olev hokistaadion, suusastaadion, suusatõstukid, jaanikuplatsi ja parkimisplatsi laiendused, hüdroelektrijaama ehitamine. http://www.metsavennatalu.ee/index.php?act=article&id=39

Taarapõllu talu.  Edgar Kolts FIE ettevõttes tutvusime mahetootmise ja toodete enestega: mahlad, marjakrõpsud, jahud jne. Ettevõtja selgitas oma tööstuse ajalugu ja perspektiive. Talul on istandus 11 000 mustsõstra põõsaga, mahemarju ostetakse kokku ja teistelt tootjatelt. Marjakrõpsud on oma laboratooriumis välja töötatud ja patenteeritud toode. Probleemiks on hooajatööliste värbamine. Ettevõtja sõnul on nad otsimas töötajaid Taist ja mujal Aasiast, sest Eesti töölised ei ole huvitatud marjakorjamise tööst. Hiiumaa ettevõtjad on huvitatud mahetoodetest ja toimubki reaalne koostöö mahetoodete turustamisel. http://www.youtube.com/watch?v=pc1BUCE5zHI&feature=related    http://www.youtube.com/watch?v=iC1zaUtIDZE&feature=related

Pikakannu rahvamaja. Ettekanne Võrumaa omatoidu programmist Uma Mekk. UMA MEKK on  LEADER meetmest rahastatud projekt,  mis tänaseks on saavutanud kaubamärgi staatuse. Uma Mekk ühendab võrumaise toidu tootjaid ja säilitab ning edendab võru traditsioonilist toitu. Ettekandega, mille tegi projektijuht Ave Tamra, kaasnes võru toitude degusteerimine ja toidutootjate tutvustamine. Hiidlastele oli ettekanne huvitav seetõttu, et Lääne-Eesti koostöökogud on samuti ühinenud kohaliku toidu koostööprojekti läbi viimiseks. http://www.voruleader.ee/et/eesmaerk

Põlvamaa Partnerluskogu programmi pani kokku Tiiu Rüütle.

Süvahavva, Tilsi, Ridali ja Laheda vallad. Tutvumine LEADER projektidega Laheda vallas.

Süvahavvale on MTÜ jõudega ja LEADER toetusega loodud vana vesiveski hoonetesse töötav villaveski ja küla kooskäimise ja -õppimise ruumid. Probleemiks vandalism ja metallivargused. Loomisel on teise korruse käsitöötuba.

Projektid„Ridali lennuvälja klubihoone“ „Kõrbjäeve ujumiskoha rajamine“, „Kõrbjärve vaatetorn“ ja „Noortefestival „Laheda Rock““. Projekte tutvustas Alar Alapert, MTÜ Lahedalt Lendama juhatuse liige ja Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige. Ujumiskoht on piirkonnas ja kaugemalgi populaarne tänu heakorrastatuse. Noortefestivali saab korraldada tänu PRIA rahadega rajatud laululavale. Sel aastal on kava muuta festival rahvusvaheliseks.

Ridali lennuklubi projektist ja tegemistest – laste mänguvaljak ja uus klubihoone - rääkis lennuklubi juhataja Einar Viin. Lennuklubi MTÜ töötab oma liikmete huvides. Ridali lennuklubi on Eesti suurim purilennuga tegelev lennuklubi. Klubi on juhtiv omataoliste seas Eesti iseseisvumisest saadik alates. Ridali lennuklubi toimetab Ridali lennuväljal, mis asub Põlva ja Võru vahel. Klubi käsutuses on suur lennukipark, mis võimaldab nii algväljaõpet kui ka profitasemel lendamist. Vajadus oli kooskäimise ning külalislendajate majutuse ruumide järele. Laste mänguväljak ja klubihoone ehitus on toetatud LEADER programmist. http://www.purilend.ee/

Tutvumine Taevaskoja küla tegemistega sh. LEADER projektid (tutvustab külavanem Ahti Bleive). Külaselts on tugev ja teotahteline. Vallalt üüritud hoone on remonditud ning võimaldab külaürituste läbi viimist. Ehitatud on Tulekoda väliüritusteks, õpperajad, korraldatakse heakorratalguid. Tutvustati üht suuremat projekti: külatänavate nimetamist ja registrisse kandmist siseturvalisuse tõsmisks. Külal on uus koduleht http://www.taevaskoda.eu/ Tehakse koostööd teiste MTÜdega ja külaseltsingutega (hetkel 2 seltsingut).

Mooste vald, Mooste Fotokeskus. Mooste Viinavabriku tutvustus. Kohtumine Põlvamaa Partnerluskogu juhatusega.  Mooste mõisa viinavabriku lugu lagunenud hoonest fotokoolitust pakkuvaks hotelliks algas 2006 aastal. Kolme aasta jooksul on erakapitali ja EAS toetuste najal üles ehitatud toimiv äriettevõte. Ööbimine hotellis. http://www.viinavabrik.ee/index.html

6. mai

Mooste valda tutvustas vallavanem Ülo Needo. Mooste valla pindala on 185,12 km², vallas elab 1700 inimest. Valla haldusterritooriumil on 1 alevik (Mooste) ja 14 küla. Valla keskuseks on Mooste alevik 524 elanikuga. Nägime Mooste valla arendusi, mis tehtud koostöös MTÜdega: Folgikoda, Ämblikumaja, Villakoda, Linakoda, käsitöö klass  ja ehituse töötuba, valla teater, vallamaja ja külalistemaja, vallakool, kassimuuseum... Võttis sõnatuks ja kadedaks. Osavalt oli kasutatud nii EL fonde (kaasa arvatud LEADER) kui MTÜde tahet oma kodukoha elujärge parandada. 

Tagasisidest reisile:  ...Mooste oli muidugi tõeline pärl, kust saab kõige selgemini aru, et tuleb mõelda suurelt ja asjad õnnestuvad... Aga [Suuremõisa] Lossiga seotud inimesed võiksid ja peaksid käima näiteks Mooste Mõisas, et näha mismoodi tühjalt seisvad ruumid kasutust leiavad. http://www.mooste.ee/

Waldorf eralasteaed „Täheke“ ja Põlvamaa Roheline Maja. LEADER toetuse abil renoveeritud laste magamistuba ja Rohelise maja ehitusprojekt. Tutvustavad Tiina Länkur ja Erki Peetsalu MTÜ Rosma Haridusseltsist, Tiina Länkur on ka Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige. Rohelise maja mõte on valmiva passiivmaja näitel õpetada uusi ehitusvõtteid ja luua koht seltsitegevuseks ja uute tegevuste genereerimiseks. Maja projekt on tehtud LEADER abil. http://www.rosma.edu.ee/

Põlvamaa Rohelisem märk tutvustus. Tegemist on tähisega, mis kinnitab toote või teenuse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. LEADER toel koostatud koduleht ja ühisturustuse tegevused. Tutvustab Kaire Mets, SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja. Hiidlastele huvitav, sest  Hiiumaal alustati Rohelise märgi tööga 1995 aastal, märgi praegune omanik – SA Tuuru – on märgi arendamisega toppama jäänud. Peame ise hakkama mõtlema, kuidas edasi minna. Hea oleks koostöö Põlvaga. http://www.polvamaine.ee/

Lõuna Varbuse Teemajas  (LEADER toetuse abil soetatakse 2011.a- köögitehnikat ja  -seadmeid) peale sööki Eesti Maantemuuseumi külastus. Maanteemuuseumi külastus pakkus huvi, sest 1) tunnustati see Eesti parimaks muuseumiks eelmisel aastal, 2) sarnase ekspositsiooniga on ka Militaarmuuseum Hiiumaal, mis andis hea võimaluse kogemuste vahetamiseks ning õppimiseks.  http://muuseum.mnt.ee/avalehekulg/

Tutvumine Pikajärve mõisa projektidega sh. LEADER.  Tutvustab omanik Canter Värton. Omanikud on ette võtnud suurejoonelise mõisakompleksi renoveerimise ja arendamise. Soodsas kohas, 7 km Otepäält, on hotelli, ja tulevikus ka spa, täituvusega lihtsam toime tulla. Külastajale pakutakse puhkust, elamust ja aktiivsporti. www.cantervilla.ee   

Tagasisõit Hiiumaale, 22.30 praamile.

Õppereisil jagati Hiiumaa ja Hiidlaste Koostöökogu infomaterjale ning kohalike ettevõtjate ja MTÜde toodangut. Täname näidismaterjalide eesti MTÜ Ajaloolised võtted, Hiiu Pagar, FIE Heli Hahndorf, Hiiu Vill OÜ, MTÜ Lauka Külaselts, MTÜ Hiiumaa Turismiliit.

Õppereisi viis läbi Hiidlaste Koostöökogu. Täname hea koostööeest kolleege: Tiiu Rüütle, Põlvamaa Partnerluskogu  ja Siiri Laur, Võrumaa Partnerluskogu.  Aruande koostas Reet Kokovkin