eesti english

Sündmused

Strateegia töörühma koosolekud DagenHausis

Hiidlaste Koostöökogu strateegia töörühma koosolekud toimusid hotellis Dagen Haus 12. augustil ja 4. oktoobril 2010 seoses üldkoosoleku otsusega vaadata perioodi lõppedes üle strateegia kehtivus.

Töörühm töötas strateegia tekstiga ja leidis selle olevat vastava uuele perioodile (2011-2013). Samas kaasajastas töörühm rakenduskava, st meetmelehti ja hindamislehti, mis eelmise perioodi (2009-2010) kogemusest lähtuvalt vajasid muutmist.

Strateegia rakenduskava muutused võeti vastu Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekul 20. oktoobril 2010

Strateegia töörühma koosseis: 

MTÜ esindajad: Heli Tuisk, Aira Toss, Martin Kagadze

Ettevõtjate esindajad: Ly Kaups, Tanel Malk, Anu Pielberg

Avaliku sektori esindajad: Üllar Padari, Ilmi Aksli, Georg Linkov

Ekspedid: Matti Lüsi, Aivi Telvik

Tegevuskeskuse töötajad: Reet Kokovkin, Tauno Telvik