eesti english

Sündmused

There are no pictures in this album.

LEADERilt ettevõtjale. Reis Virumaale 2010

Õppereisi eesmärk:      

2009.aastal jagati esmakordselt Eestis maaelu arengukava Leader meetme raames toetusrahasid maaelu tasakaalustatud arenguks ning edendamiseks. Juba esimesel aastal osutusid uued toetusmeetmed väga populaarseks, ennekõike just seetõttu, et toetatakse väikeprojekte ning et sisuline otsustamine taotluste üle toimub kohapeal. Ka on oluline, et toetatakse ettevalmistavaid töid, projekteerimist ja uuringuid mida kusagilt mujalt ei toetata. Juba täna, Leader’i  teise aasta alguses, võime rahul olla, sest toetusrahade abil on ellu viidud hulk Hiiumaale olulisi tegemisi, üritusi, ehitisi ja palju muud. Kui taotlejad mittetulundussektorist ning avalikust sektorist on olnud aktiivsed uut rahastamise võimalust ära kasutama, siis kahjuks jäid mõlemad ettevõtjatele suunatud meetmed 2009.aastal kogusummas välja maksmata.

Näidates Virumaa tegemisi ja kogemusi väikeettevõtluse edendamisel loodame käesoleva reisi kaasabil innustada Hiiumaa ettevõtjaid Leader programmist raha taotlema ning Koostöökogu töös enam kaasa lööma.

Reisikava

No image