eesti english

Sündmused

Rahvusvahelin meresõidu projekt

Rahvusvaheline koostöö traditsioonilise purjetamise ja merepärandi edendamisel

Projekti eesmärk on käivitada rahvusvaheline koostöö merekultuuri valdkonnas, ühendada selle valdkonna huvilisi Läänemere piirkonnas ning kaasata projekti noori. Kogu rahvusvahelise projekti hinnanguline Hiiumaa-poolne suurus on ca 400 000 krooni, mida taotletakse Hiidlaste Koostöökogu meetmetest 1 ja 5 aastetel 2010-2012, esialgse arvestusega 300000 krooni kokku meetmest 1 ja 100000 krooni kokku meetmest 5.  

Tegevused hõlmavad vastavalt meetmest 1: kogemuste vahetamine ning paremate praktikate õppimine ja ülevõtmine partneritelt meresõidu, laevaehituse, noorte koostöö, LEADER tegevuste alal; meetmest 5 turunduse ja teavituse alane tegevus (uuringud, veebilahendused, trükised, koostöö vastaval alal jm).

Rahvusvaheline leping on sõlmitud partnerite vahel aastateks 2010-2012 peapartner LAG Karhuseutu (Soome) juhtimisel, eesmärgiga (2.1) hoida ja elavdada: meresõidu traditsioone; teadlikkust merekeskkonna alal; partnerite võrgustikke s.h. meeskondade, laevaehitajate, noorte vahel Läänemerel; vahetada kogemusi ja teadmisi laevaehituse, restaureerimise, purjetamise alal.

2.2 tegevused: Turundus, s.h trükised, veebilehed, virtuaalne keskkond, veebikaamerad; Meresõidu õpe, s.h õppesõidud partnerite juurde traditsionilistel laevadel; „Avatud päevad” s.t meresõidu traditsioonide tutvustamist laiale avlikkusele näiteks Sõru merepäevadel Hiiumaa juunis 2010 ja 2011; laevaehitajate vahetus partnerite vahel.

4.1 Projekti tulemused: suur hulk noori on kaasatud; noored õpivad meresõitu ja laevandust; täieneb meresõidualane sõnavara; täieneb inimeste hulk, kes oskavad purjetada; meretraditsiooni ja teadmiste hulk suureneb.

 2010. aastal läbiviidud projekti I etapi lähem ülesanne on meresõidu esmakogemuste saamine. Õppereisid, neil toimuvate koolitused ja õpitoad ning osalemine „Ihana“ veeskamisel Soomes annavad esimese aimduse eesootavast põnevast elust, kus romantika kõrval ei puudu raske töö, vastupidavuse ja kohusetunde proovilepanek ja merehaigused.

Osaletakse õppereisidel Puulaevaseltsiga „Vikan“ ning „Valborg“ Voyage traditsioonilistel purjelaevadel  “Runbjarn” ja “Valborg”koos õpitubadega ajaloolistest purjetamis- ja navigeerimisvõtetest; Osavõtt rahvusvahelisest õpitoast traditsioonilise laevaehituse tutvustamisel ning ajaloolise kuunari „Ihana“ veeskamisel Laitakaril.

Õppereisi käigus tutvutakse Karhuseutu LAG toetatud projektidega Poris, Luvia ja Laitakaril

Kokku saab seekord meresõidukogemuse 26 hiidlast, osa neist lähevad Soome bussiga ja naasevad laevadel. Reisist valmib ka film. Valborgil toimuva jäädvustab filmilindile Aivi Telvik, Runbjärni elu Toomas Kokovkin.

Retkel osales: Helle-Mare Kõmmus, Juuli-Ann Tähiste , Reet Kokovkin , Anu Pielberg , Ly Kaups , Lotta Kaups , Aivi Telvik , Heidi Kõmmus , Maime Berkmann , Ilmi Aksli, Jüri Ausma , Jaanus Vall , Ene Valk , Gunnar Aug , Peeter Aug , Mati Kaur , Aivar Schmitd, Ain Tähiste, Toomas Kokovkin, Paula Kokovkin, Andres Lebin, Viktor Tammsaar, Elena Tammsaar, Ülo Eller.

fotosid vaata siit