eesti english

Uudised

 

Hiidlaste Koostöökogu 2019 a taotlusvoor: 04.02.2019 - 15.02.2019kl.23.59 

<< <  Lehekülg 1/93  > >>

12.12.2018
Koostöökogu 10. detsembri üldkoosolekul otsustati mitmeid tähtsaid asju, mis puudutavad ühingu tegevust ning ka taotluste menetlemist 2019 aastal. Esiteks pidime uuendama hindamiskomisjoni liikmeskonda, sest MEM määrus nõuab kolmandiku hindajate vahetumist kolme aasta jooksul. See nõue tuleneb vajadusest, et hindamine oleks sõltumatu ja läbipaistev. Mis meie hindamine on alati olnud, sest vahetanud oleme hindajate ridasid siianigi. Uuteks hindamiskomisjoni liikmeteks valiti Rasmus Põial ja Tarmo Rajang ettevõtjaid, ning Argo Nurs ja Andrus Maide MTÜsid esindama. Uuendati ka revisjonikomisjoni koosseisu: Aira Toss soovis ameti maha panna, tema asemele valiti Helin Juhe ning kinnitati eelnevalt juba revideerinud Kaja Antons ja Aivi Telvik. Seega ka selles komisjonis toimus 1/3 liikmete vahetus. Samuti kinnitas üldkoosolek ühingu eelarve järgmiseks aastaks ning otsustasti jätkata LEADER Liidus. Üldkoosolek kinnitatas juhatuse ettepaneku täpsustada ühingu põhikirja eesmärgiliste tegevuste osas, et võimaldada taotleda rahastust teistest siseriiklikest ja Euroopa Liidu fondidest Hiiumaa jaoks tähtsate projektide läbi viimiseks.
11.12.2018

Kärdla Nukuteater sai Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku otsusega 2017 aasta investeeringute voorus LEADER toetust Uus tänav 1 maja rekonstrueerimiseks. Nüüd hakkab maja valmis saama, muutused võrreldes eelmise seisundiga on näha nii väljast kui seest. Hiiumaa vallavalitsuse liikmed käisid novembri lõpus tutvumas Kärdla nukuteatri tegemistega ja ruumide haldamisega nukuteatri vastrenoveeritud majas Uuel tänaval. Nukuteatri hea haldjas Kersti Ojasalu rääkis maja igapäevastest toimetamistest ja kutsus tegijaid nukuteatrisse tegevusi korraldama ja kohvikut pidama. Kärdla nukuteatri pidulik remondijärgne avamine toimub reedel, 28. detsembril kell 14.

Pildil: vallavaltsus Nukuteatri trepil

03.12.2018
Kristiina Tammets, kes on 2018. aastal Euroopa LEADER LIIDU asepresident, koostas ülevaate 22.11.2018 toimunud Euroopa Parlamendi põllumajanduse (AGRI) ja eelarve kontrolli (CONT) komiteede ühiselt kuulamiselt teemal “LEADER programm ja maapiirkondade areng”. Kuulamise eesmärgiks oli anda ülevaade LEADER kogemustest ja Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamise efektiivsusest maapiirkondade arenguks. Osalesid Euroopa Komisjoni, Parlamendi ja partnerite esindajad. Kuulamise ettekanded ja sõnavõtud keskendusid LEADER programmi mõju hindamisele ja parendusettepanekutele uueks programmperioodiks. Kuulamine toimus kahes sessioonis: 1) Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste vaade ja 2) kohapealsete sidusgruppide ja ekspertide vaade. Ettekanded on kättesaadavad siit

 

03.12.2018
Maaeluministeerium ja PRIA on põhjalikult muutnud oma sisemisi struktuure: MEM tegutseb sellest suvest alates läbi nn erinevate poliitikavaldkondade; PRIA on ühendamas Leader ja Kalandusvõrgustiku projektide menetlemist. Sellega seoses on nii MEM kui PRIA poolelt muutunud inimesed, kes rakendavad meedmeid ja menetlevad projekte. Novembrikuu jooksul korralda Maainfo, ehk uue nimega Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös PRIA LEADER toetuste büroo ja piirkondade esindajatega LEADER-meetme rakendamise teemade arutelusid. Hiidlased ja saarlased valisid kohtumiseks Põhja-Eesti piirkondliku kohtumise 27. novembril Raikülas Raplamaal. Kohtumine oli huvitav ja valgustusliku iseloomuga. PRIA andis meile suuniseid, kuidas nemad MEM määrusest aru saavad palvega taotlejaid nõustada enamgi veel, kui seni. Palun - taotlejad - pange tähele, mis teile nõustamisetel räägitakse. Kui te olete oma projektile saanud PRIA tehnilise heakskiidu ja asute projekti läbi viima, siis andke teada kõigist rõõmudest ja muredest, mis teil projektiga seoses tekib. Kontori poolelt saame teid aidata ja juhendada suhtlusel PRIAga. Ühtlasi juhime projektide läbiviijate tähelepanu, et vastavalt Hiidlaste Koostöökogu strateegiale peavad toetuse saajad oma projekti kohta saatma tegevuskeskusesse info@kogu.hiiumaa.ee eduloo koos piltidega.
28.11.2018

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule E 10. detsembril kl 16.45 asukohaga HIIUMAA MUUSEUMI PIKK MAJA Kärdlas Vabrikuväljak 8

Päevakord:

Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.

  1. Päevakorra kinnitamine

  2. Liikmelisus Leader Liidus

  3. Eelarve 2019 kinnitamine

  4. Põhikirja eesmärkide ja tegevuste muutmine

  5. Hindamiskomisjoni 2019 kinnitamine

  6. Revisjonikomisjoni kinnitamine

  7. Muud küsimused. Informatsioon strateegia vahehindamise ja koostöökogu sisehindamise läbiviimise kohta

28.11.2018
29.-31.oktoobril toimus rahvusvahelise koostööprojekti OFF GRID Renewable Energy DIY for rural development (Võrguvaba: lihtsad taastuvenergia lahendused maaelu arenguks) partnerite kokkusaamine Smiltenes, Lätis. Kohtumise käigus tutvustasid projekti partnerid oma seniseid tegemisi ja ootusi projektile. Koostööprojekti eesmärk on paremini mõista ja sünteesida sobivaid võrguvabu tehnilisi ringmajanduslikke energia lahendusi ja arendada väikemajapidamistele ja väiketootjatele sobivaid reaalseid prototüüpe ning kõigile kättesaadavaid manuaale. Laiem eesmärk on innovatsioon, teadmiste edasiandmine ja rahvusvaheline koostöö, et propageerida uusi kogukonnateenuseid ja teostada väikeettevõtlust. 
 
28.11.2018

Maainfo projektiga "Kingime üheskoos Eestile 100 maaelu toetamise näidet!" said Hiiumaalt pildile viis maaelu edendamise lugu. "Hiidlased on kõige tublimad, sest saatsid kõige rohkem näiteid oma maaelu edendamise tegevustest", ütles Põllumajandusuuringute keskuse maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja asetäitja Krista Kõiv. "Seda nii arvuliselt, kui ka LEADER tegevuspiirkonnas elava elaniku kohta". Mille üle me oleme rõõmsad, sest eks neid näiteid ju valiti ka projekti koordinaatorite poolt, ja leiti väärilised olema. Näitus Eesti 100 maaelu toetamise näitest on praegu üleval Maaeluministeeriumi seintel. Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban olla endale võtnud ülesandeks iga päev läbi lugeda kolm näidet esitatud näituselt, kinnitas Krista. Jaanuarist läheb näitus üles Rahandusministeeriumi. Loodame, et ka sealsed kantsler ja asekantslerid võtavad süüvida, kuidas maal saab edukalt elada, ja mis maaelu toetamiseks veel vaja teha on. 

 Pildil on Ilmi ja Krista demonstreerimas kahte Hiiumaa lugu näituselt: halulaeva ja kohaliku toidu edendamine

13.11.2018

Õppereis Poolasse toimus rahvusvahelise koostööprojekti „One Belt One Route - Baltic Silk Route“ raames. 22.-26.10.2018

Täpsemini viis tee meid Knyszynska Forest piirkonda Poolas, teemadeks olid: turism, mahepõllundus, masinatööstus ja robootika. Õppereisi eesmärk oli osaleda rahvusvahelisel seminaril „One Belt One Route - Baltic Silk Route Project“ tutvuda kohalike ettevõtete edusammudega ning LEADER tegevusgruppide kogemustega multifondide rakendamisel, võrgustumine siseriiklikult ja kolleegidega Poolast ja Soomest.

 

 

19.10.2018

"Harjutage mõttelaadi, et kõike pea ise ära tegema", ütles Timo Porval, digiagentuurist Lavii. "Meie alustasime ka sellega, et tegime klientide kodulehtesid algusest peale ise. Siis saime aru, et palju edulisem on, kui osa töödest sisse osta neilt, kel suurem kogemus". Tänasel koolitusel oli Rannapaargus kohal  saalitäis ettevõtjaid ja vabaühenduste esindajaid, kes tulid osa saama Hiiumaa Arenduskeskuse poolt LEADER toel läbi viidavast tsüklist E-TURUNDUSE ARENGUPROGRAMM HIIUMAA ETTEVÕTJATELE. Koolitustsükli eesmärgiks on anda osalistele ülevaade kaasaegsetest turundustrendidest ja õpetada reaalselt kasutama kaasaegseid turundustööriistu. Kui senised turunduskoolitused on reeglina ühepäevased ja kõiki teemasid pinnapealselt käsitlevad, siis selle arenguprogrammi põhirõhk on süviti minemisel ja kaasategemisel. Iga turundusteadlik organisatsioon ja ettevõte mängib sihtkohaturunduses järjest enam rolli ning meie ülesandeks on selliste potentsiaalsete organisatsioonide turundusteadlikkuse kasvatamine, koostööks motiveerimine ja üldisesse mainekujundusse kaasamine.

 

Pildil koolitaja Timo Porval

09.10.2018

Lugupeetud erivajadusega inimese pereliige ja tegevusjuhendaja! 31.10 kell 10-12 Kärdla Sotsiaalkeskuse Päevakeskuses ja 1.11 kell 10-16 Kõrgessaare Päevakeskuses vestleb Helena Echrenbush. Mõlemas üritused on Sotsiaalkeskuse töötajatele, klientidele ja nende pereliikmetele. "Igast osalejast saab artist värvilises tsirkusemaailmas, kus õppida ja avastada uusi oskuseid. Läbi rõõmuküllase tegevuse võib igaüks leida just iseenda tsirkuseande, mis toob kaasa suure väljateenitud aplausi", kutsub Helena. "Luidja Tsirkusetalu tegeleb sotsiaalse tsirkuse ja tuleteatriga ning pakub meeleolukaid tsirkusenumbreid, mida on Eestis ja kaugemalgi olnud võimalik näha juba 15 aastat". Luidja Tsirkusetalu, residentuur, on ainulaadne Hiiumaal, mine tea - võibolla kogu Eestis. See on maagiline paik Hiiumaal, kus aeg ja ruum omandavad uudse tähenduse. Tsirkusetalus kohtuvad tsirkusekunst, tuleteater, sotsiaalne tsirkus ja residentuur erinevatele kunstivaldkondadele.