eesti english

Uudised

NB! Taotleja. Vastavalt ME määruse § 33.  Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta, peab kuludeklaratsioonis olema esitada nõuetele vastavad pakkumiskutsed ja hinnapakkumisedKonsulteeri nõustajatega info@kogu.hiiumaa.ee

21. september - Hiidlase Koostöökogu üldkoosolek Tuuru majas kl 16

 

<< <  Lehekülg 1/81  > >>

07.09.2016

KUTSE Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 21. septembril 2016 kl 16 Kärdlas Tuuru-majas Vabrikuväljak 1 

   Üldkoosoleku päevakava projekt:

 1. 1. Üldkoosoleku mandaat, juhataja, häältelugemiskomisjoni, protokollija valimine
 2. 2. Päevakorra kinnitamine
 3. 3. Ülevaade 2016. a rakenduskava täitmisest (taotluste eelarve ja elavdamiseelarve)
 4. 4. 2017. a taotluste ajakava kinnitamine
 5. 5. Rakenduskava hindamiskriteeriumite täiustamine, arutelu ja kinnitamine
 6. 6. Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2020 rakenduskava 2017 kinnitamine
 7. 7. Hiidlaste Koostöökogu koostöömeetme projektide kinnitamine
 8. 8. Hindamiskomisjoni liikme vahetus, hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. 9. Audiitori kinnitamine
 10. 10. Hiidlaste Koostöökogu juubelikonverentsi 13. okt 2016 ettevalmistused
 11. 11. Muud küsimused

Jan Ignahhin

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees

06.09.2016

Kümme aastat Hiidlaste Koostöökogu tegevust annab juubelimõõdu välja. Selle aja jooksul on toetatud üle kolme ja poolesaja projekti, nii väikeseid kohalikke - kui suuri, kogu Hiiumaad mõjutavaid. Võime isegi öelda, et Koostöökogu on läbilõige Hiiumaa elust ja inimestest. Uuel perioodil, mis kirjade järgi algas 2014, tegelikkuseks 2016 aastal, on Hiiumaa integreeritud arengustrateegia läbivaks teemaks UNESCO biosfääri programm, mille alaks Hiiumaa on juba alates 1989 aastast. 13. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses toimuva Juubelikonverentsi teemaks on seega: Kogukond rakendamas biosfääri programmi. Räägime, miks biosfääri programm Hiiumaale kasulik on; kuidas meie naaberriigid Rootsist ja Lätist programmi rakendavad ja sellest kasu saavad, ning ka Hiiumaa koostööst energeetika alal hoopis kauge kandiga - Jaapaniga. Kärdla Kultuurikeskuses toimuva konverentsi päevakava ja esinejaid tutvustavad materjalid avalduvad meie kodulehel. Konverentsist osa saama kutsume Hiiumaa- ja loodusehuvilisi, kultuuri-, teaduse- ja haridusevalla arendajaid, Koostöökogu liikmeid Hiiumaalt ja meie kolleege kohalikke tegevusgruppe üle Eesti. Ühe sõnaga - laia avalikkust, sest konverentsi kava ja esinejad käsitlevad eri viisil ja interaktiivselt just hariduse, teaduse ja kultuuri mõju keskkonnahoiule Hiiumaal ja laiemalt maailmas.

Konverentsitasu on hiidlastele 5 euri (kas arvega või koha peal maksmisega) söögi eest, külalistele mandrilt 15 eurot (söök ja õppereisi korraldus). 

06.09.2016

Mõni asi kohe võtab kauem aega. Kui Koostöökogu korraldas õppereisi Ölandile, oli see seatud ajale, kus seal saarel korraldati lõikus- ja kunstinädalat. Igasugu huvitavaid üritusi nägime-kogesime: kunstideööst kõrvitsavõistluseni. Aasta oli siis 2009. Sel ajal kohalikku toitu leida Hiiumaal oli kunst omaette. 2010 aastal tegime uuringu, et kuidas on kohaliku toidu kasvatamine ja kätte saadavus meie saarel, ning selgus, et toodame küll, aga ligi 90% toodetust läheb saarelt välja. Järgmiseks sammudeks toiduteel olid MTÜ Hiiu veise ja lamba tootearenduskeskuse ehituse toetamine, mis lahendas "pudelikaela" kohaliku maheliha toomisel. Sirguvate söögisellide projekt haris ja koolitas nii õpilasi kui ametnikke ja lapsevanemaid. 2016 saavutus on üle Eesti Hiiumaa toidu aasta - ka selles on Koostöökogu tugi olemas, pole paha! 2016 algas uue LEADER perioodiga koostööprojekt Läänemaa ja Pärnumaa tegevusgruppidega Kohalik toit kättesaadavaks, mis toetab Toidu ja kunsti nädala korraldamist.

15-18. septembril on Koostöökogu, Hiiukala, Turismiliidu, HiKu, Nelja Nurga Galerii, Tuuru, Turismiinfo ja paljude teiste asjaliste koostöös korraldamisel Hiiumaa Toidu ja Kunsti nädal. Algab see nädal tegelikult varemgi, kuid 10. septembril Palade Loodushariduskeskuses saab näha meie metsade rikkalikku seenesaaki. Tulemas on palju - näitusi, kino, üritusi. Vaata lehelt Hiiumaamaitsed, mida maitsvat ja kaunist on tulemas. Koostöökogu omalt poolt kruvib põnevust lubadusega 17. septembriks, kui toimub salajane piknik KuuValges kohas, mis on veel saladus kuni sama päeva kl 12.00-ni. Nii nagu seda korraldati Ölandil.

24.08.2016

24-25. augustil kogunevad Jänedale Põhja- ja Baltimaade suurimale koostöölaadale 17 Euroopa Liidu riigi LEADER võrgustike eestvedajad, nende hulgas ka Hiidlaste Koostöökogu esindajad. Kohtumisel vahetakse kogemusi maapiirkondade arendamisel. LEADER-meetmega soodustatakse kohalikku algatust maapiirkondade arendamisel.
„Eestis on LEADER meede toiminud kümnendi ja selle jooksul on väikesest pilootprogrammist kasvanud välja üks olulisemaid maaelu arendamise instrumente,“ ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „LEADER meetme põhiidee on anda maakogukonnale vahendid ja otsustusvabadus viia ellu piirkonna jaoks kõige olulisemad projektid. Jänedal toimuv LEADER koostöölaat aitab vahendada uusi teadmisi ja oskusi, mis muudes liikmesriikides on maaelu arendamisel edukalt rakendust leidnud.“

Koostöölaat on tähtis koht, kus saada rahvusvaheliste projektide jaoks partnereid. Hiidlased said mitu kontakti, mis tõotavad huvitavat koostööd.

Loe päevakava ja ettekandeid siit

Pildil: Ilmi töötab seminaril

16.08.2016

Hiidlaste Koostöökogu korraldab õppereisi Saaremaale 9-11. Septembrini 2016. Reisi eesmärgiks on tutvuda saarlaste kogemusega mahe- ja kohaliku toidu tootmisel, kohtuda turundus- ja turismiasjatundjatega, osaleda Saaremaa Toidufestivalil ning Kuressaare tänavapiknikul. Osalema ootame Hiiumaa põllumajandustootjaid ja –töötlejaid, kelle ettevõttel on vastav EMTAK kood A01 ja A02 tegevusvaldkonda kuuluvatel tegevusaladel tegutsevad ettevõtjad.  Õppereis on ette nähtud 10 osalejale.

Päevakava (täpsustub):

9. september – Ettevõtete külastus Saaremaal

Lahkumine Kärdlast 7.15, Hiiumaalt 8.15 praamiga

Organic Sibirica mahetooraine tootmine Saaremaal, Tõlluste mõis; 

Koplimäe talu, omatooted ja turustus. Lõuna;

Saaremaa Piimatööstus;

Saaremaa Turundusühistu külastamine (seminar); Arensburg külastus; SA Saaremaa Turism, turundusvõrgustik ja ürituskorralduse koostöö.

Kohaliku toidu õhtusöök Arensburgis.

10. september – kohaliku toidu festivali laada ja ettevõtete külastus Kuressaares

Pöide käistööõllekoja külastus;

kohaliku toidu festivali laada külastus Kuressaares;

Lõuna kohaliku toidu restoranis (toidufestivali avatud restoranide raames) Nasval;

Saarte sahver;

Saare Mahe ja Aivar Kallase talu (seminar);

„Pikad lauad“ Kuressaares toidufestivali raames.

11. september – Saaremaa ettevõtted

OÜ Karmeli, Saaremaa omatooted ja turustus;

Leedri siirupitalu ja tutvumine 2015 aasta külaga;

Lõuna külas;

Sülla Ökotalu ja hobusekasvatus talu (seminar);

lambatalu;

Saksa Talu kohaliku toidu turustus;

praam Triigist kl 19.00. Lõpp-peatus Kärdla.

Soovist osaleda palun teada anda aadressil info@kogu.hiiumaa.ee, või telefonil 5178597

 

 

04.08.2016

Kohvikutepäev on ka selle poolest hea, et kolleegidel on järjekordselt põhjust külla tulla. Nii ka see kord, kus Kirderanniku Koostöökogu korraldas MTÜ Viru Toit egiidi all õppereisi tutvumaks kohvikupäevade korraldusega. Ühtlasi, kuna Virumaa konkureerib järgmise aasta Eesti toidu maitseaasta maakonnaks, siis ka uurida, mis see hiiu maitse on. Õie Laksberg ütles, et hiiu toit on tema arvates see, mis läbi aastakümnete ja sadade meile omaseks on saanud. Mõnikord võib maitsete kombinatsioon tänapäeval tunduda kummaline. "Kõpu kandist kirjutasime üles retsepti, kus kartulitampi pakuti söögiks mustikakisselliga", sõnas Õie. "Proovisin järele - täitsa mõnus tundus". Hiiu toit on meil kasvavate andide maitsega - koriander ja tšilli meil ei kasva, seega ei ole see meile ka omane.

Ly Kaups rääkis õpihimulistele virukatele kohvikutepäeva läbi viimise kogemust. "Miks ühepäeva kohvikud", küsis tegevusgrupi juht Ülle Marits. Ly vastus oli, et selles on selge ja praktiline põhjus - vet-amet lubab sellist kohvikute mängimist läbi viia ühekordselt. Samas on kogu kohvikutepäeva formaat ammu mängust välja kasvanud, sest pika nädalavahetuse käive saare ettevõtjate jaoks läheneb miljonile eurole. Küll aga tuleb hoida mängulisust, et tegijatel-kohvikutel lust ei kaoks.

 

Ly Kaups esitlemas kohvikutepäeva kogemust

01.08.2016
PRIA avaldas oma kodulehel sanktsioonide rakendamise korra riigihangete reeglite vastu eksimisel.

Euroopa Liidu kehtiva õiguse kohaselt mõeldakse riigihangete all ehitustööde, asjade või teenuste hankimist riigihankelepingu alusel avaliku sektori valitud ettevõtjatelt, olenemata sellest, kas kõnealused ehitustööd, asjad või teenused teenivad avalikke huve.  

Eestis sätestab riigihangete läbiviimise korra, riigihankega seotud isikute õigused ja kohustused, riikliku järelevalve ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus.

Riigihangete seaduse (RHS) § 1 sätestab riigihanke eesmärgi. Selleks on hankija rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise tagamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel.

Riigihankega hangitavate asjade ostmisel, teenuste või ehitustööde tellimisel kasutatakse maksumaksja raha ning hankija kasutuses olevad ressursid on piiratud. Sellepärast tuleb riigihanke korraldamisel raha efektiivset, eesmärgipärast ja soodsat kasutamist pidada ülimalt tähtsaks ja käituda avalikke vahendeid kasutades heaperemehelikult. Riigihankel osalevaid pakkujaid tuleb  kohelda võrdselt, loomata kellelegi eeliseid.

Riigihangete seaduse eesmärkide täitmiseks on oluline, et kõik hankija tegevused ja otsused hankemenetluses oleksid kontrollitavad. Selle tagamiseks on ka RHS-s kehtestatud detailsed hankemenetluste läbiviimise reeglid.

 

22.06.2016

2. mail kinnitas valitsus Eesti jaoks Biosfääri programmiala logo, nii nagu see rahvusvaheliselt kombeks on. Kuna Hiidlaste Koostöökogu käesoleva perioodi strateegia on suuresti pühendet säästlikule arengula ja meie biosfääriala hoidmisele ja kasutamisele, siis on logo lisamine  ettevõtmistele, mis loodushoidu toetavad teaduse, hariduse ja kultuuri meetoditega igati paslik. Koostöökogu soovitab heaks kiidetud taotluste läbiviijatel UNESCO logo teiste - Euroopa LEADER ja Hiidlaste Koostöökogu - logode juurde ilusti lisada. Miks see hea on: UNESCO logo tõstab läbiviidava tegevuse prestiiži nii kogukonna kui rahvusvahelisel tasandil. Ja õigusega, sest kõik taotlused said Biosfääri programmi tegevuskavaga kokkusobiva tegevuse eest punkte, mis suuresti määrasid ka taotluse heaks kiitmise. Muuseas - saarlased juba usinasti taotlevad oma tegevustele seda märgistust.

UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ (MAB inglise keeles) ametlikku logo kasutatakse kogu Lääne-Eesti biosfääri programmiala ja selle üksikute objektide tähistamiseks ning programmi elluviimisega seotud ettevõtmiste juures (konverentsid, seminarid, trükised jms).
Logo ei kasutata biosfäärialal toodetud toodetel. Selle asemel kasutatakse toodetel väikses kirjas selgitust: „Toodetud Lääne-Eesti biosfääri programmialal“.
Logo kasutamise soovist palume teatada Lääne-Eesti saarte biosfääriala spetsialistile Lia Rosenbergile (Lia.Rosenberg@keskkonnaamet.ee, 5690 6205). Logo kasutamiseks sõlmitakse Keskkonnaameti ja logo kasutaja vahel koostööprotokoll.

08.06.2016

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu saab 10. aastaseks, mida tähistame kohe kahe vahva sündmusega:

1) 30. juuni on HKK asutamise õige päev ja selle tähistamiseks on kõik liikmed kell 18.00 oodatud Orjaku külamajja Orjaku sadamas, kus pakume torti ja kohvi. Teised joogid on saadaval väikeses sadamakohvikus.

Peetakse sütitavaid kõnesid ja me võtame vastu õnnitlusi!

Kell 19.00 algab sealsamas Kassari Kultuurineljapäevade KONTSERT ansamblilt "Lõõtsavägilased", kontserdile järgneb kell 20.30 TANTSUÕHTU SADAMAS, kus astuvad üles lisaks "Lõõtsavägilastele" ka mõned kohalikud pillimehed...
Kontserdi ja tantsuõhtu soodushind on HKK liikmele 7€ (mitteliikmele 10€). Eraldi kontsert või tantsuõhtu 5 € (mitteliikmele 6€). Palun võimlusel registreeruda margit.kaaramees@hiiumaa.ee

 

07.06.2016

Vastavalt strateegiale ja üldkoosoleku suunamisel on Koostöökogul kavas kaasa lüüa vähemalt kahes rahvusvahelises projektis, mis puudutavad kohalikku toitu ja merekultuuri. Selleks saigi soome partneri, Karhuseutu LAG, kutsel teoks esimene projektide algatuskoosolek. Kokku tulid tegevusgruppide esindajad Hiiumaalt (saarlased pidasid samal ajal oma 10. juubelipidu ja ei saanud osaleda), Küprose mõlemad LAGid, Hispaania ja Portugali esindajad. Kohtumise algataja, Jaana Mälkki oli meid kutsunud Ryöväskeri saarele Pori saarestikus. Sinna pääseb ainutl meritsi laevaga väikesaarte vahel laveerides. Esimese päeva koosolekul Pori Satakunta muuseumis saime aimu nii muuseumi tööst, kui ka ettepaneku osaleda ajaloolisi paiku paremini turismile eksponeerivas ja sellega väike-ettevõtlusele hoogu andvas koostööprojketis. Meie poolt oleks huvilisi ehk meie muuseumide poolt, aga ka Muinsuskaitse Selts võiks olla partneriks koos omavalitsustega. 

Teine huvitav ettepanek: Jaburate mängude korraldamine rahvusvahelisel tasandil, ei jätnud eriti veenvat muljet kohalike korraldajate poolt. Kuigi meil oli välja panna Hiiumaa-Saaremaa köievedu, ei osanud kohal olnud hiidlaste delegatsioon (Jan Ignahhin, Ly Kaups, Reet Kokovkin ja Ilmi Aksli) leida seda huvigruppi, kellele projektis osalemine suunata.

Fotol: ettekannet teeb Satakunta muuseumi arheoloog Leena Koivisto