eesti english

Uudised

Lp. taotlejad! NB! Taotlus muutub abikõlblikkuks alles peale seda, kui tegevugrupp on kinnitanud taotluste nimekirja ja saatnud taotlused PRIAsse. Ärge tehke enne kulutusi!

 

<< <  Lehekülg 1/80  > >>

23.05.2016
23.mail  kinnitas Hiidlaste Koostöökogu juhatus oma koosolekul 2016 aasta teise  taotlusvooru hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse.
  • Meetmes  2 "Külaarendus ja kogukonnateenused" hinnati 25 esitatud taotlust, toetuse sai 8 taotlust. Meetme maht oli 202015,04 EUR, taotluste maht 800004, 46 EUR.
  • Meetmes  4 "Arengukoostöö" hinnati 7 esitatud taotlust, toetuse sai 6 taotlust. Meetme maht oli 90000 EUR, taotluste maht 124956,67 EUR
20.05.2016

Hiidlaste Koostöökogu, Saarte Koostöökogu ja Hiiu maavalitsuse esindus võttis 25-29. aprillini ette õppereisi Bornholmile (Taani) ja Skanesse (Kagu-Rootsi), et uurida sealsete omavalitsuste jätkusuutliku energeetika ja kohaliku toidu arendamise kogemust ning LEADER koostöö võimalusi. Bornholmi energeetikastrateegia Birght Green Island seab saare energeetika arenguks ambitsioonika ülesande - saada aastaks 2030 täielikult sõltumatuks väljaspoolt saart toodavast kütusest. Ja selle eesmärgi poole rühitakse pikkade sammudega. Üheks heaks tööriistaks on energiasimulaator, mis valmis peale põhjalikku energeetilist kaardistamist: mis laadi kütet kasutavad elamud ja ettevõtet, milline on hoonete iseloatsioon, mis võimalusi pakub kaasaegne tehnoloogia ning kuidas elanikud ja ettevõtjad näevad oma rolli strateegia täitmisel kaasa löömiseks. Paljude kohtumiste seas üheks meeldejäävamaks oli lõuna Eesti ja saarte sõbra, endise vallavanema ja poliitiku Knud Anderseni kodus. Paljude küsimuste seas, mis puudutasid regionaalreforme, vastas Knud, et saare omavalitsuste ühendamine oli hädavajalik, kuid ühe valla puhul puudub hädavajalik diskussioon arengute üle. Praegune vallavanem  Winni Grosbøll ei olnud selle väitega nõus, vaid tõi esile ühe valla tugevuse ja kiire otsustamise võimaluse. Kas nüüd tänu valdade ühendamisele, kuid saare elanike vähenemine on pidurdunud.

LEADER tegevustest saime aimu tegevusgrupi tegevjuhilt Hans Jørgen Jensenilt. Külastasime Bornholmi toidukeskust ja kahte sadamat, mis kala vähesuse tõttu on pidanud leidma uue väljundi ja pakkuma kaluritele tegevusvõimalusi.  

Fotol: Hiidlased ja saarlased Knud Anderseni ja pr. Anderseni (keskel) kodus

13.05.2016

Kõpuotsas suviti tegutsev MTÜ Suvekool, kes 2011 aastal sai toetust projektori ostmiseks, on valmis ka sel aastal kino näitama. Programmi koostamine pole kerge, et pakkuda head ajaviidet suurtele ja väikestele. Sel suvel on kava järgmine: Animatsioonid - Ponyo mäe otsas (JPN/ 2010/ 101 min). rež Hayao Miyazaki. Film on dubleeritud eesti keelde. Väike prints (FRA;CAN/ 2015 / 102 min). rež Mark Osborne. Film on dubleeritud eesti keelde. Mängufilmid lastele/noortele - Kauboi (HOL/ 2012 /78 min). rež Boudewijn Koole. Film on dubleeritud eesti keelde. Supilinna salaselts (EST; FIN/ 2015 /115min) rež Margus Paju. Film on eesti keeles. Täiskasvanutele mängufilm - Dersu Uzala (USSR; JAP/ 1975 / 144min) rež Akira Korosawa. Film on vene keeles inglise keelsete subtiitritega. Suve saabudes saab selgeks ka, millal täpselt ja kus filme näidatakse. Jälgige reklaami!

10.05.2016

Hiidlaste Koostöökogu 9.mai üldkoosolek kinnitas 2016 aasta esimese taotlusvooru hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse.

Meetmesse 1 " Ettevõtete areng" esitati 22 taotlust, hindamisele läks 21 taotlust, toetuse sai 8 taotlust.

Meetmesse 3 "Uuenduslik kogukond" esitati 13 taotlust, hindamisele läks 11 taotlust, toetuse sai 7 taotlust.

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmel (omavalitsuste esindaja Omar Jõpiselg) lõpeb 29.05.2016 juhatuse liikme kolmeaastane leping. Uueks juhatuse liikmeks valiti Ants Orav.

24.04.2016

22.aprillil lõppes Hiidlaste Koostöökogu teine taolusvoor. Avatud olid Meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused ning Meede 4 Arengukoostöö. Kokku laekus 32 taotlust. Meetmesse 2 esitati 25 taotlust, meetme täituvus oli 396%. Meetmesse 4 esitati 7 taotlust, meetme täituvus oli 137%.

 

 

13.04.2016

Kui meie söögisellide peakokk Heli Hahndorf segas 13. aprilli Terevisioonis kokku kasemahla ja Hiiu Gourmet rabarberi-kuusevõrse siirupi, ütles Urmas Vaino: “mmm……teistmoodi“.  Ja veel ütles saatejuht targad sõnad, mis tegelikult ju hiiu toitu iseloomustavad: „Lihtne“. Lihtne on viiest osisest koosnev hiiu sült, mida ainukesena Eestis tehakse nii nagu esiemad seda keetsid – ilma želatiinita; lihtne on meie põline leib; lihtne on kiisamari, mida Imre Kivi kalafirma toodab ja pakendab. „Hiiu toit peab tulema Hiiumaa metsast, põllult, aiast, ja hea kui on valmistatud hiidlase kätega“, ütleb Heli hiiumaa toitu iseloomustades.

Maavanem ütles ETVs, et Hiiu toidu aasta tähendab Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaturismi koostööd erinevate Hiiumaa osapooltega: Hiidlaste Koostöökogu, Hiiukala, SA Tuuru, Turismiliit, Hiiumaa omavalitsused ja ettevõtted. Hiiu toidu edule on aidanud kaasa erinevad tegevused, nagu seda Hiidlaste koostöökogu LEADER toel rajatud Vaemla tootearenduskeskus ehk tapamaja. „Tänu tapamajale saame kasutusele võtta oma maheveise- ja mahelambaliha“, ütleb maavanem. „Tegelikult pandi hiiumaisele toidule toidule alus juba 25 aastat tagasi, kui loodi Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis väärtustab kohalikku toorainet“, lisas Riho.

Pildil: Heli tutvustamas Hiiumaa toidutooteid

08.04.2016

Uuel perioodil on taotlemisel mõndagi uut, millest oleme taotlejatele rääkinud küll teavitusseminaridel, küll igaühele eraldi nõustamistel. Kuna aga Maaeluministri LEADER määrusest ei loe kõiki nüansse üheselt välja, siis kordame üle põhilise, mida peab taotlemisel ja projekti läbi viies silmas pidama. Peamine erinevus on, et teie taotlus ei jõua enne PRIAsse, kui hindamiskomisjon ja Koostöökogu pädev otsustusorgan on määranud rahastamise. See, et taotluse ePRIAs valmis kirjutate ja vajutate nuppu "saada", tähendab vaid seda, et taotlus jõuab kontorisse nõustajate kätte esmaseks kontrolliks. e-kirjaga saate teate taotluse PRIAsse jõudmisest siis, kui hindamiskomisjon on töö lõpetanud ja juhatus või üldkoosolek rahastuse määramise nimekirja kinnitanud. Kõik kulud muutuvad, omal riskil, abikõlblikuks alles järgmisel päeval pärast sellise teate saabumist. Nüüd on selgunud põhjus, miks eelnevalt taotlejatele lubatud tähtajad ei pruugi kehtida: seotusest tingitult ei ole meetme 1 - ettevõtja investeeringud - kinnitamiseks juhatus enam võimeline, sest kolm juhatuse liiget on esitanud oma projektidele rahastustaotluse ning ei saa selle tõttu rahastusnimekrija kinnitada. Ülejäänud kolmest juhatuse liikmest kaks on omavalitsuste esindajad ja üks MTÜ esindaja, mis tähendab seda, et avaliku sektori kaal otsustusorganis on kaugelt üle lubatud 49%. Järgmine pädev otsustustasand on üldkoosolek. Millal juhatus saab üldkoosoleku nimekirja kinnitamiseks kokku kutsuda, ei ole veel teada. Ka see pole veel kindel, kas üldkoosolek on nõus kaks korda kokku tulema, et taotluste rahastusaega taotlejatele soodsalt lähemale tuua. Lähiajal võtab juhatuse selle oma päevakorda. Praegu on üdlkoosoleku toimumise ajaks määratud 8. juuni. 

Lõplikult saate kindel olla, et teie taotlus on saanud rahasutse ca 60 tööpäeva möödumisel sellest hetkest, kui rahastus on Koostöökogu poolt määratud. Me arvame, et hetk võiks koita umbes augustis, olenevalt PRIA kontrolli lõpule jõudmisest.   

06.04.2016

Märtsikuu lõpus anti avapauk Hiiu Toidu Aasta tähistamisele, mille edukale kulgemisele elab kaasa ja toetab lisaks Maaeluministeeriumile, Eesti Maaturismile ja kohalike tegijate (SA Tuuru, Hiiumaa Turismiliit, Hiiukala, omavalitsused ja ettevõtjad) kõrval ka Hiidlaste Koostöökogu. Nimelt sõlmis HKK juhatus üldkoosoleku lahkel nõusolekul piirkondliku koostöölepingu Läänemaa ja Pärnumaa kohalike tegevusgruppidega kohaliku toidu edendamiseks. Selle raames toimub rida üritusi, koolitusi ja ka õppereis, kusjuures suurema osa nendest tegevustest saab ühendada hiiu toidele pühendet aastaprogrammiga, mis algab ametlikult 30. aprillil meediaringkondadele ja asjapulkadele korraldatud piduliku õhtusöögi ja Suuremõisa lossi tutvustamisega. Nüüd astubki toetava õlaga ligi Koostöökogu, kelle kohaliku toidu edendamise programmis on ette nähtud Hiiumaa 5 restorani 10 koka koolitus peakokk Ants Uustalu juhendamisel. Selle koolituse käigus tegid kokad kaks päeva tööd, et välja töötada kohaliku toidu uued retseptid oma restorani menüüsse; lihvida kohaliku tooraine kasutamise tehnikaid ning piduliku õhtusöögi valmistamise oskuseid. Nagu kokkade jutust võis aru saada, on praegu ikka veel puudus kohalikust peen-toorainest - näiteks kitse-kreemjuust, mitmed köögiviljad ja -lehed. Kuid probleemi ei ole veise- ja lambalihaga, kusjuures kokkade nõudmisel õppis meie Vaemla lihalõikaja ära uue lihase väljalõikamise. Igatahes me loodame, et juba sel suvel saab meie söögikohtadest, kelle hulka kuuluvad Ungru, Roograhu, Hiiu Gurmee, Hõbekala ja uue tegijana Mihkli muuseumi rentnik Sigrid Roobas, nõuda kohaliku toidu kvaliteetsed teostust.

Pildil: kokad koolitusel, taamal Maaturismi toimetajad

01.04.2016

Saarte Koostöökogu otsustas uuel perioodil kuulutada taotluste hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks avaliku konkursi. Paraku tühistas PRIA konkursi tulemused järelkontrolli käigus tuvastatud seotuse tõttu. „Me leidsime sobimatuid seotusi valitud komisjoni liikmetel omavahel ja potentsiaalsete taotlejatega“, kommenteeris tundmatuks jääda sooviv PRIA töötaja (nimi on toimetusel teada). „Näiteks tuvastasime, kaks komisjoni liiget olid koolipõlves pinginaabrid ja jätkasid suhtlemist, et mitte öelda – sõprust - ka hilisemal ajal. See on ebasobiv“. Et eos välistada seotusi, otsustas PRIA määrata Saarte Koostöökogu hindamiskomisjoni liikmed Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikmete hulgast. „Nii saame olla kindlad, et mingit seost hiidlastel saarlastega ei ole, ega saa ka olla, sest praamiliiklusega on nagu on“, ütles jätkuvalt tundmatuks jääda sooviv PRIA töötaja. 

Pildil: hiidlastest hindamiskomisjoni liikmed ootavad ülesõitu Saaremaale

25.03.2016

24. märtsi südaööl sai otsa aeg esitada taotlusi Hiidlaste Koostöökogu LEADER toetustele meetmetes 1 - Ettevõtete areng ja meetmesse 3- Uuesnduslik kogukond. Uus oli taotlemise kord, mis tekitas mitmeid ärevaid hetki taotlejatele: alates sellest, et tuli otse e-PRIAs määrata oma taotluse sihtvaldkonnad ja lõpetades sellega, et taotlused saadeti kui musta auku - mingit tagasisidet e-Priast ei olnudki tulemas. Pidime taotlejaid lausa ühekaupa eraldi lohutama, et Koostöökogu nõustajad näevad teie saabunud taotlust ja enne ei olegi mingit teadet PRIAlt oodata, kui hindamiskomisjoni koosolekud läbi ja juhatus pingerea kinnitanud. Orienteeruvalt jõuame esimese taotlusvooru tulemused avalikustada maikuu keskel.

Kokku saabus taotlusi 34: ettevõtjad esitasid 22 taotlust, ja mittetulundusühendused ning SA-d 12 taotlust. Meetmeti jagunesid taotlused järgmiselt: Meetmesse 1 esitas taotluse 21 ettevõtjat, taotluste kogumaht 824 048 eurot, meetme täituvus 206,01%. Meetmesse 3 esitas taotluse 12 MTÜd ja SAd ning 1 ettevõtja, taotluste kogumaht 160 482 eurot, meetme täituvus 131,5%.

HKK Tegevuskeskus saab aega nädala, et alustada taotluste kontrolli, enne kui 4. aprillil algab uus taotlusvoor järgmistele meetmetele: Meede 2 Külaarendus ja kogukonnateenused ja  Meede 4 Arengukoostöö. Paneme taotlejatele südamele, et taotlemine on uudne ning võib tunduda keerulisem. Selleks ka nõue, et kõik taotlejad läbiksid nõustamise tegevuskeskuse kontoris, mille eest saab ka 2 lisa punkti. Nõustamisele palume eelnevalt registreeruda.