eesti english

Uudised

 

<< <  Lehekülg 1/95  > >>

13.03.2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolekule 25.03.2019 algusega kl 16.00 Hiiumaa Vallavolikogu saalis Keskväljak 5 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel viia üldkoosolek läbi samal aadressil algusega kl 16.15 vastavalt ühingu põhikirja p 5. 5.  

Koosoleku päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine
  2. Häältelugemise komisjoni valimine
  3. Juhatuse tegevusaruande kinnitamine
  4. Audiitori ja revisjoni arvamuse kinnitamine
  5. Aastaaruande kinnitamine
  6. 2019 a taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine
  7. Hiidlaste Koostöökogu strateegia muutmine
  8. Muud küsimused. Interreg EstLat programm.

 

12.03.2019

Sel aastal sai 100 päeva kooli lõpuni Kärdla Põhikoolis tähistatud eriliselt: direktori vastuvõtt koolilõpetajatele toimus eriti pidulikult seetõttu, et õpilased sai enne koolitust. Etiketiõpetaja Ilmi Aksli rääkis lastele, kuidas vastuvõtul käituda ja kuidas oleks õige riietuda. Kokad Sven Rosenstock ja Andrus Talvari viisid läbi mitu tundi koolitust ja töötubasid 8-klassi õppuritele, kes valmistasid toidud ette ja katsid laua. 21 lapse 210 nobenäppu olid neli tundi ametis koorimise, lõikamise, hakkimise ja suupistete vaagnatele sättimisega, ja kõik näpud olid töö lõpuks ilusti alles. Pidulikul vastuvõtul 11. märtsil oli lisaks töökatele kaheksandikele lisaks 50 külalist, kelle hulgas 9klassi lõpetajad aukülalistena. Lõpetajatele esines Karmen Telvik, kohal oli meedia Hiiulehe ja filmivõttegrupp Timo Lige näol. Punase vaiba kohta puudub teave, kuid pidu oli kindlasti vaipa väärt! Ilusat põhikooli lõppu! 

12.03.2019

Registreeru! Biosfääripäeva tähistame 27. märtsil energeetika-teemalise seminariga Palade Põhikooli saalis algusega kl 12.00. Päevakava on järgmine:

 

11.45-12.15 Päeva algus Palade põhikooli saalis, osalejate registreerimine.
12.15-12.45 UNESCO biosfääriprogramm Eesti saartel. Toomas Kokovkin, UNESCO
12.45-13.30 Eesti puitkütuste ressurss ja kasutus. Jaanus Aun, SA Erametsakeskus
13.30 - 14.15 Biomeiler – biojäätmest komposti ja sooja. Pro Agria. Jukka Kontulainen. Soome
14.15-14.30 Kohv ja kohalikud suupisted
14.30 -15.00 Rannaroost energiabriketid. Maire Miemis, Pärnumaa
15.00 -15.30 Roost tehtud joogikõrred. Koit Kelder, Saaremaa
15.30 -16.30 Retk Soera kivimimajja ja päeva lõpetamine

 

Päevakavas võivad ette tulla pisimuutused. Seminar on osalejatele tasuta.

Biosfääripäeva Palade Põhikoolis ja Kivimimajas korraldavad Hiidlaste Koostöökogu, Keskkonnaamet ja Palade Looduskeskus.

 

27.02.2019

Hiidlaste Koostöökogu käesoleva aasta taotlusvoorus 4-15. veebruarini sai toetustaotlusi esitada kahte meetmesse: meede 3 "Uuenduslik kogukond" (meetme maht 80 000 eur) ja meede 4 "Arengukoostöö" (meetme maht 90 000 eur). Huvilisi oli mitmeid, nendest valdav enamus uuenduslikud ja kogukonnale vajalikud projektid. Kõik ideed aga ei sobinud meetmes kirjeldatud Euroopa Liidu ühistegevuse ja teadmusiirde tingimustega. Peale taotluste põhjalikku kontrolli tegevuskeskuses saame hindamiskomisjonile hindamiseks saata meetmest 3 kümme taotlust (millest neli on teadmussiirde ja kuus ühistegevuse projektid ) ja meetmest 4 kolm ühistegevuse taotlust, milles osaleb Hiiumaa Vallavalitsus. Meetmest 3 küsiti toetust kokku 126 704,57 eurot, meetme täituvus 158,38 %. Meetmest 4 küsiti toetust kokku 83 202,72 eurot, meetme täituvus 92,45%

21.02.2019

Semiari pealkiri on „Minu ja minu organistatsiooni roll jätkusuutlikus arengus“
Taas ootab Suuremõisa loss õpi- ja teadushuvilisi inimesi põnevale seminarile 8. märtsil. Seekord arutleme enda ja oma organisatsiooni sh täiskasvanuhariduse rollist kestlikus arengus.
Seminar on osa rahvusvahelisest Nordplus Adult täiskasvanuhariduse koostööprojektist „Adult Education in Biosphere Reserves - Nordic Learning Network".

12.02.2019

Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige ja sellel messil Turismiliitu esindanud Margit Kääramees kirjutab: "Möödunud nädalavahetus pealinnas turismimessil oli sisustatud Hiiumaa tutvustamisega ja külaliste saarele kutsumisega. Kohtasin seal isegi neid inimesi, kes polnud kunagi Hiiumaal käinud...Töö oli mitmekesine, mida näitavad ka Hiiumaa Turismiliidu FB lehel olevad fotojäädvustused. Tore oli olla Hiiumaal toimuvate muusikasündmuste tutvustaja läbi temaatiliste kübarate, minu peas käisid enamused neist".

Tallinnas peetud turismimessil oli Hiiumaa esindatud värvikalt ja meeldejäävalt, nagu ikka! Meie boksi eredad seinad paistsid kaugelt silma, samuti "kostüümidraama" festivale tutvustavate kübarate näol, mis külastajate poolt mitmel puhul rõõmsalt äramärkimist leidsid. Hiiumaa Turismiliidu  LEADER projekti toel tehtud messiboksi kujundas Irina Tammis, kübatate-idee mõtles välja Ly Johansen, teostas Hiiumaa Ametikooli floristikakursus. 

Kokku oli messiga nelja päeva jooksul hõivatud 28 ettevõtjat ja maakonna arendajat. Hiidlaste Koostöökogu Margiti ja Reeda näol pani samuti õla alla, tutvustades oma toimekaid liikmeid. Lisaks oli Toiduhallis Hiiumaa letis töös Hiiumaa Köök ja Pagar, Kassari Puhkekeskus ning Hiiu Gourmet ja Leedri Käsitöölimonaad jookidega.

Pildil Margit juhatamas õnneloosi tööd

 

11.02.2019

Saime Piret Ilvese, kes on PRIAs LEADER ja ühishuvi teenuse juht, infokirja. Selles kirjas antakse selgitusi uudistest projektide menetuluses 8. veebruari seisuga. Taotlejatel on vaja projekti läbi viimisel silmas pidada järgmist:

Alates 02.11.18 jõustusid LEADER määruse muudatused, kus muuhulgas pikendati investeeringu elluviimise tähtaega (seni oli kaks aastat) 6 kuu võrra (rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018) ja seda tingimusel, et kahe aasta jooksul arvates toetuse määramisest on PRIAle esitatud  maksetaotlus koos dokumentidega, millest nähtub, et  ellu on viidud 45% kogu projekti abikõlblikust maksumusest.

Väga palju probleeme on seoses Leader objektide tähistamisega: tähistused on valed, on kasutatud eelmise perioodi tähistusi või on tähistused üldse puudu. See on tõsine puudud, palume konsulteerida tegevusgrupi kontoris.

"PRIA on peatanud tegevusgruppidele projektitoetuste järelepärimiste koopiate saatmise ja ootame PRIA andmekaitsespetsialisti otsust selles osas. Otsust ei ole hetkel veel tulnud. Kuna ka muud projektitaotlustega seotud dokumendid nagu otsused, pikendamiste ja loobumiste kirjad on samuti meil tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, siis oleme peatanud ka nende dokumentide saatmise tegevusgruppidele", kirjutab Piret Ilves. Taotleja jaoks tähendab see seda, et tegevusgrupp ei tea enam, et teile on saadetud järelepärimine. Kui te soovite nõu ja abi järelepärimisele vastamisel, siis tulege Koostöökogu kontorisse või kirjutage info@kogu.hiiumaa.ee.

30.01.2019

Arno Kuusk sai selle aasta Regionaalmaasika omanikuks, mis teatavasti on kohaliku algatuse kõrge autasu. Nominatsiooni käskkiri kõlas nii:  Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino – Arnot on Hiiumaa kinoelu elavdamise eest hakatud kutsuma Kino-Arnoks. Väsimatult otsib ta võimalusi ja vahendeid, kuidas kino näitamise võimalusi Hiiumaal veelgi parandada. Arno ise ütleb: "Kui esimesel aastal näitasime viis filmi, siis möödunud aastal juba üle 300 filmi. Ei tea, kas kuskil Eestis on nii uhkeid kinosaale nagu Kõpu rahvamajas kaminaga ja Orjaku külamajas merevaatega", sõnas Arno. Eriti uhked oleme, sest Arno Kuusk on Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liige. Samuti on Hiiumaa kino saanud LEADER toetust Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku kinnitusel. Muuseas, ka Orjaku ja Kõpu külamajad on LEADER toega ehitatud. Rõõmsad oleme ka Hiiumaal  ettevõtluse edendaja Kaja Antonsi Valgetähe IV klassi teenetemärgi üle. Hiiumaa Pagari uuendamisele oli Hiidlaste Koostöökogu LEADER toetusel tugev osa. Lisaks veel, et nii Kaja kui Arno mõlemad töötavad Hiiumaa COOPis! Palu edu edasiseks!

Pildil saab Arno õnnitluse peaministrilt

28.01.2019

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 4. veebruaril kl 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdla.

Kvoorumi puudumisel toimub järgmine koosolek 4. veebruaril kl 16.15 samas paigas. Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine;

2. SA Hiiumaa Arenduskeskuse üle 50 000 euro toetusega projekti saatmine hindamisele; (Kinnitati)

3. Hiidlaste Koostöökogu projekti "Kohalik toit on tervislik ja trendikas"  kinnitamine; (Kinnitati)

4. Õppereiside omaosaluse rakendamine sõltuvalt reisi teemast; (võeti tagasi)

5. Muud küsimused (info Horvaatia õppereisi kohta).

Sven Kriggulson

Juhatuse esimees

24.01.2019

Väikesed soovivad enamasti saada suureks. "Saksa turule sisenemiseks ja oma toodete müügiedu testimiseks on maailma suurim põllumajandus- ja toidumess Internationale Grüne Woche suurepärane pinnas" kinnitas Margit Kirsipuu, kes Turismiliidu toel Grüne Wochel hiiumaist nõgest näitamas käis. "Mul õnnestus nõgesetoodetega saksa ja taani edasimüüjatele silma jääda", oli Margit rõõmus. Kas need kontaktid ka müügiks konventeeruvad, näitab aeg. Messil osaleb 1717 eksponenti, 65 riigist. HIID osales Maatursimi Eesti-Läti programm piiriülese koostööprojekti "Livonian Culinary Route" raames ja Liivimaamaitsed sh nõgesetooted olid pressikonverentsil esile tõstetud.

Margit liivimaalastega ühes reas