eesti english

Uudised

Hiidlaste Koostöökogu 2018 a taotlusvoor: 05.02.2018 - 16.02.2018. kl.16.00

 

<< <  Lehekülg 1/87  > >>

15.12.2017
Kahel päeval, 15-16. detsembril 2018, saab oma jõuluvana kingikotte täita Hiiumaa Käsitööseltsi poolt korraldatud traditsioonilisel jõululaadal. Uudiseks sellel aastal on see, et Koostöökogu on õla alla pannud uuele kujundusele, mida loob ja teostab Valev Sein tuntud headuses. Seega - ole kohal ja naudi nädlalavahetust. Saab suisa mitu korda käia, sest on eeskavad ja kohvik ja muidugi ilusad meie oma asjad müügis. 

Käsitööseltsi Jõulaadal on müügil mõndagi huvitavat meie liikmetelt. Leia kindlast üles Hiiumaa Muuseumide lett, kus saad sellel sajandil esmakodselt maitsta Eesti rahvusliku heliloomingu asutaja, Rudolf Tobiase ema retsepti järgi tehtud piparkoogitainast, mille omakorda on teostanud Hiiu Tootmine COOP. Loe lähemalt http://muuseum.hiiumaa.ee/WP/

Samal laadal saavad neli esimest osta Hiiu Gourmet letist Kassari Triinu õuntest pruulitud kvaliteetsiidrit. Kui hiljaks jääd, siis edaspidi saad ekslusiivset siidrit osta tootjalt. Heli Hahndorf on toonud müüki uusi leedrijookisid, ja oi kui head on Hiiu Pagari vana-aja lihapirukad! Aga laata jätkub kaugemalegi: Nelja Nurga Galerii, üle väljaku, on välja pannud Hiiumaa kunstnike nägemuse jõuludest. 
Tule laadale ja Galeriisse, sest siin jõuluvana kingikodu!

Pildikesi laadalt

11.12.2017

KUTSE

Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule  esmaspäeval 18. detsembril 2017 kl 16.00 Tuuru maja saalis Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakord

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine.
  2. Päevakorra kinnitamine.
  3. Juhatuse omavalitsust esindavate liikmete valimine seoses Hiiumaa valla moodustumisega
  4. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine 2018. Aasta taotluste hindamiseks
  5. Kogukonnateenuse taotluste kinnitamine
  6. 2017. Aasta II taotlusvooru meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni paremusjärjestuse ettepaneku ja 90% toetusega taotluste kinnitamine.
  7. Muud küsimused

27.11.2017

Maaeluvõrgustik ja Hiidlaste Koostöökogu kutsuvad toidutootjaid ja talupidajaid ühisele seminarile 6. detsembril Saidafarmi (Nissi valda). Teemaks on EL geograafilised tähised - Eesti süldi, hiiuviiuli ja eesti sõira turundus, EL märgistuse siseriiklik kord, kogukonna panus, Läti kogemus, maaeluvõrgustiku roll. Päeva teises pooles võtame kokku Avatud talude päeva 2017: piirkondlikul tagasiside seminaril räägime, mis sel korral hästi läks ja kuidas järgmisel aastal edasi. Registreerud siin

Mäletavasti olid sülditootjad need, kes esimesena hakkasid rääkima Euroopa Liidu geograafilise tähise taotlemisest, nüüd on seavad sammu hiiuviiul ja eesti sõir. Jätkuvalt oleme lätlastest maas, sesst neil on 9 toidutoodet saanud tähise, Eesti on saanud tähise alla eesti viina. Viina kõrvale on kiiresti vaja ka toidutooteid. Kiirustama peab mitte ainult lätlastele järele jõudmise pärast, vaid ka seetõttu, et tähise saamine on pikk protsess. Selleks peavad panustama nii tootja kui Maaeluministeerium, suhtlema Euroopa Komisjoniga, ära kuulama ja astama võimalikele küsimustele ja vaietele-kui neid tuleb. 2017 kevadel toimus Parmas maailma esimene geograafilise tähise konverents. Loe, miks geograafiline tähis on tootjale tähtis ja vajalik

Seminarist osavõtt on väga huvitav ja soovitatav, sest Saidafarm on juba ise väärt paik külastamiseks. Saidafarm OÜ on 8 omanikuga ökoloogiline farm alates 1992-st aastast. Meie farmis ei ole farmi algusest kuni tänaseni kasutatud mürkkemikaale ega keemilisi väetisi. Oleme veendunud, et põlde väetades ainult sõnniku kompostiga, toodame tervisele kasulikku piima ja piimatooteid. Saidafarmis töötab 26 inimest ning käesoleval ajal on meil 200 lüpsilehma, koos noorloomadega ca. 500 looma. Loomasööda valmistame täielikult ise. Farmil on ca 1000ha. maad, millelt saame piisavalt heina, silo, teravilja. http://www.saidafarm.ee/

Geograafilise tähise seminari toetab Teadmussiirde ja teavituse toetuse meede

31.10.2017

Euroopa LEADER ühendus, ELARD, mille liige ka Hiidlaste Koostöökogu on, avaldas uuringu: Integreeritud maaeluareng ja LEADER kogukonna juhitud kohalik areng (KJKA, inglise keeles CLLD). Uuringus otsiti edulugusid kogu Euroopast, ka Eesti leiti üles. Peale Eesti saadi edulugusid veel Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka nendest riikidest, mis rakendavad LEADERit piloodina.

Eesti valikusse langesid Kollaste akende projekt, mis hõlmas Lõuna-Eesti tegevusgruppe ja koostööd teiste fondide ja ettevõtjatega; ning Saare maakonna ja Saaremaa paadiehituse mainekujundus.

Uuringus selgunud peamised järeldused on:

1. CLLD-l on märgatav mõju piirkonna ettevõtlusele. Üle 70% läbiviidud projektidest tõid kasu ettevõtlusele, 50% olid seotud turismiga, 50% kohaliku ressursi kasutusega ja 30% olid seotud innovatsiooniga ettevõtluses.

2. Arendusorganisatsioonide ja –agentuuride toetust on vaja kohaliku maaarengu edendamiseks. See tähendab, et 24 uuritud projektist 22 puhul oli tegevus initsieeritud kas kohaliku tegevusgrupi (KTG) poolt (EL maades) või vabaühenduse poolt (pilootmaades). Integreeritud CLLD, ehk mitme fondi kaasamine maaellu, näitas parimat tulemust, sest KTGdel on võimekust arengumuutust läbi viia.

3. Uuringus käsitletud projektidel on pikaajaline mõju piirkonna arengule.

4. Suurimaks väljakutseks nendes projektides oli pidev huvigruppide ja eri sihtrühmade kaasamine.

5. Suurima probleemina tõid kõik uuringus osalenud välja raskused bürokraatia ja eri fondide erinevate reeglite järgmisega.

 

22.10.2017

17-19. oktoobril oli Hiidlaste Koostöökogu juhatusel ja Kogu liikmetel võimalik külastada Brüsselit, et tutvuda Euroopa Parlamendis tööga, mida Eesti saadikud kodust kaugel teevad. Meid kutsus külla teenekas parlamendisaadik Tunne Kelam, kes juba mitmendat perioodi esindab Eestit. Visiidi kavas oli Euroopa Parlamendi ametlik tutvustus Jana JALVI-ROBERTSONi poolt, kes on  Euroopa Parlamendi külastusteenistuse ametnik ja seejärel pikem kohtumine Tunne KELAMIGA. Meie delegatsioon, eesotsas Jan IGNAHHINiga rääkis Hiidlaste Koostöökogu tegemistest ja ka muredest, mis käesoleval perioodil on südamel. Euroopa Parlamendi külastuse lõpuks sai tutvuda Külastuskeskuse Parlamentaariumiga. Peale ametlikku programmi oli hiidlastel võimalik tutvuda Brüsseli vaatamisväärsustega. Reisikulud kattis Tunne Kelami büroo, mille eest oleme väga tänulikud.

17.10.2017
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu LEADER taotlusvoor meetmetele Meede 1 " Ettevõtete areng" ja Meede 2 " Külaarendus ja kogukonnateenused" lõppes eile, 16. oktoobril kl 16. Kokku saabus e-PRIA keskkonna kaudu 54 taotlust, millest 17 esitati vabaühenduste, 36 taotlust ettevõtjate ja üks taotlus omavalitsuse poolt. Mõlemasse meetmesse  oli HKK üldkoosolek eraldanud 400 000 eurot (kokku seega 800 000 eurot), mille jagunemist hakkab peale taotluste tehnilist kontrolli hindama hindamiskoosolek detsembris. Vastavalt MEM määrusele ja HKK strateegiale käib taotluste menetlemine järgmiselt: kahe nädala jooksul kontrollib HKK kontor taotluste komplektsust, vajadusel teeme järelepärimisi. Pärast taotluste ülevaatamist laeb tegevuskeskus kõik dokumendid üles Hiidlaste Koostöökogu interaktiivsesse hindamiskeskkonda. Novembris tutvub hindamiskomisjon taotlustega ja tegevuskeskus kuulutab välja hindamiskoosolekud, kuhu taotleja saab tulla oma projekti kaitsma. Hindamiskoosolekud lõppevad hiljemalt 15.detsembriks. Hindamikomisjoni ettepaneku meetmete pingeridade osas kinnitab Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek.TAOTLEJATELE ON PALVE mitte minna e-PRIAsse oma taotlust parandama enne, kui olete saanud kontorist järelepärimise. Omatahitsi tegutsemisel te kaotate e-jälje, et te üldse olete taotluse õigeaegselt esitanud. Seda pole vaja. Teine tähtis nõue on, et projektitegevust ei tohi alustada enne hindamiskomisjoni otsuse välja kuulutamist. Seda saate teada kehel viisil: Koostöökogu veebis ilmub teada rahastatud taotluste nimekirjaga, samal ajal saate teate oma e-kirja postikasti, et teie taotlus on esitatud PRIAsse. Projektiga ettenähtud tegevusi tohite omal vastutusel alustada järgmisel päeval peale sellise teate saamist. Kui te olete näinud oma taotlust rahastatud projektide nimekirjas, kuid ei ole saanud e-teadet, siis järelikult olete jätnud e-PRIA keskkonna seadetes oma aadressi märkimata. Sellisel juhul palun võtke kohe kontoriga ühendust. Lõplik PRIA kinnitus saabub ca kolme kuu jooksul, mis järel on teil õigus oma projekti läbi viia kaks aastat. Kõigi vaidluste ja nõu küsimistega pöörduge ikka kontori poole - aitame, kuidas suudame.
03.10.2017

Uue LEADER perioodi üheks eesmärgiks on teadmussiire ja teaduspõhine tootmine. Selleks on riik loonud platvormi, milla kaudu ettevõtja, sh vabaühendus ja eraisik, saavad nõu küsida oma ettevõtluse idee paremaks ellu rakendamiseks. Kui sul mõlgub meeles mingi mõte, aga sa ei ole kindel, kas see ka teostatav on, siis ADAPTER on koht, kust abi saad suisa viie päeva jooksul. Tihti on ettevõtjad kurtnud, et ei tea, kelle poole pöörduda ülikoolis, et läbi viia uuring või viia tootmine teadusmahukamaks. Või siis on juba pöördutud ülikooli poole, aga kontakt ei andnud tulemusi, sest pöörduti vale inimese poole. ADAPTER on loonud kontaktid ülikoolide ja teadusarendusfirmadega nii kodu kui välismaal, kes saavad heast ideest teada ja otsivad juba oma ülikooli sees kõige õigema inimese, kes ettevõtjat abistada saab. Päringud ADAPTERile on tasuta, edasine koostöö konkreetse teaduriga sõltub juba omavahelistest lepingutest. Muuseas, ka uuringu läbi viimiseks saab toetust küsida 4000 euro ulatuses, jällegi sama ADAPTER keskkonna kaudu. Soovitame pöörduda Anneli Saaroja poole, kelle eelmine töökoht oli PRIA LEADER büroos, ja kes seetõttu on väga hästi kursis nii maaettevõtjate kui -vabaühenduste probleemidega.

Pildil Anneli Saaroja selgitamas ADAPTERi eeliseid

26.09.2017

25. septembril peetud Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek tegi järgmised otsused:

Anti heakskiit nn suurtele projektidele. Hindamiskomisjonile saavad oma üle 50 000 eurose taotluse esitada meetmest 1 - MTÜ Merekaru, kes ettevõtja toetusprotsendiga arendab Merekaru puhkekeskust Haldi külas. LEADER toetus selleks on 96 263 eurot. Meetmest 2. Külaarendus ja kogukonnateenused, said loa esitada hindamiskomisjonile Nukuteater MTÜ: Nukuteatri maja, toetusega 108 000 eurot; MTÜ Hiiumaa Käsitööselts: Meistrite maja renoveerimine toetusega 99 000 eurot; MTÜ Külaselts Muhv: Valgu seltsimaja renoveerimine toetusega 68 184 eurot.

Pildil: MTÜ Merekaru oma taotleust esitlemas

20.09.2017

14-18. septembrini külastasid Kreeka Leonidio piirkonna (Peloponnesos) LEADER kolleegid Hiiumaad ja Saaremaad. Külastuse eesmärk oli tutvuda meie biosfääriala kogemusega, sest Leonidio soovib saada UNESCOlt Inimene ja Biosfäär (MAB) sertifikaati. Meil Lääne-Eesti saartel on taoline sertifikaat juba olemas aastast 1989. Maailmas on tänaseks selliseid paiku kõigest pealt 600, mis teeb Eesti saared väga eriliseks kohaks maailmas.

Kreekast tulid kohale Xristina Kalatha, biosfääriala projektijuht ja Christos Georgitsis, kes on tehniliste projektide osakonna juht kohalikus arenduskeskuses (nagu meil Tuuru, mis ühtlasi rakendab LEADER ja Kalandusfondi toetusi). Kreeklaste külastus oli vastuseks hiidlaste ja saarlase külastusele juulis, rahvusvahelise koostöö eelprojekti raames. Nii nagu meie ajastasime oma külastuse Leonidio toidu ja kunstifestivali Melitazz ajaks, nii kutsusime kreeka külalised meie toidu- ja kunstinädala puhuks Hiiumaale.

Pildil Jan, Christos ja Xristina Reigi kiriku juures

19.09.2017

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek toimub E 25.09.2017 kl 16.00 Kärdlas Tuuru maja saalis. Kvoorumi puudumisel viiakse sama päevakorraga koosolek läbi kohalolevate liikmetega E 25.09.2017 kl 16.15